TIẾNG VIỆT

Chuyện đánh đố

ENGLISH

A riddling tale


Ba phụ nữ kia hóa thành hoa trên đồng nội. Đêm đêm, một trong ba người được về nhà đoàn tụ gia đình. Có một chị dặn chồng:
- Sáng ngày mai anh ra hái hoa, như vậy là em đã được giải cứu để sống bên anh.
Trước khi trời sáng chị ta phải rời nhà và lại hóa thành một bông hoa đứng trên đồng nội.
Nhưng làm thế nào để nhận ra được?
Cả ba bông hoa đều giống nhau như hệt.
Thực ra cũng chẳng có gì là khó: Hai bông hoa đứng trên đồng nội trong buổi tối sẽ có sương đọng ở trên, còn bông hoa kia thì không có.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Three women were changed into flowers which grew in the field, but one of them was allowed to be in her own home at night. Then once when day was drawing near, and she was forced to go back to her companions in the field and become a flower again, she said to her husband: "If thou wilt come this afternoon and gather me, I shall be set free and henceforth stay with thee." And he did so. Now the question is, how did her husband know her, for the flowers were exactly alike, and without any difference?

Answer: "As she was at her home during the night and not in the field, no dew fell on her as it did on the others, and by this her husband knew her."
So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.