TIẾNG VIỆT

Chuyện đánh đố

РУССКИЙ

Сказка-загадка


Ba phụ nữ kia hóa thành hoa trên đồng nội. Đêm đêm, một trong ba người được về nhà đoàn tụ gia đình. Có một chị dặn chồng:
- Sáng ngày mai anh ra hái hoa, như vậy là em đã được giải cứu để sống bên anh.
Trước khi trời sáng chị ta phải rời nhà và lại hóa thành một bông hoa đứng trên đồng nội.
Nhưng làm thế nào để nhận ra được?
Cả ba bông hoa đều giống nhau như hệt.
Thực ra cũng chẳng có gì là khó: Hai bông hoa đứng trên đồng nội trong buổi tối sẽ có sương đọng ở trên, còn bông hoa kia thì không có.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Были обращены три женщины в цветы, они росли на поле, и один из цветков мог бывать по ночам дома.

И вот, когда начало уже светать, говорит раз женщина своему мужу, - а ей пора уже было идти опять к своим подружкам на поле и сделаться опять цветком:

- Если ты придешь нынче до полудня на поле и меня сорвешь, я буду расколдована и буду опять жить с тобой.

Так и случилось. Но вот спрашивается, как же муж узнал ее? Ведь цветы были похожи друг на друга и различить их было нельзя.

Ответ: "А вот как: ведь она-то ночевала у себя дома, на поле ее не было, и роса на нее не упала, как на те два других цветочка, и поэтому муж мог ее узнать."
So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.