TIẾNG VIỆT

Chuyện đánh đố

中文

谜语童话


Ba phụ nữ kia hóa thành hoa trên đồng nội. Đêm đêm, một trong ba người được về nhà đoàn tụ gia đình. Có một chị dặn chồng:
- Sáng ngày mai anh ra hái hoa, như vậy là em đã được giải cứu để sống bên anh.
Trước khi trời sáng chị ta phải rời nhà và lại hóa thành một bông hoa đứng trên đồng nội.
Nhưng làm thế nào để nhận ra được?
Cả ba bông hoa đều giống nhau như hệt.
Thực ra cũng chẳng có gì là khó: Hai bông hoa đứng trên đồng nội trong buổi tối sẽ có sương đọng ở trên, còn bông hoa kia thì không có.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
三个女人变成了鲜花生长在田间里,但允许其中的一位晚间回家过夜。 天亮前,她得赶回田间的同伴那儿去,并变回花朵。 她于是对丈夫说:"今天下午如果你来把我摘回来,我就可获得自由,就可和你厮守在一起。"那天下午他去了,但现在的问题是,这些花儿长得一模一样,她的男人怎么才能认识她呢? 回答是:由于她晚上在家中没来田间,别的花儿有露珠而她却没有,这样她的丈夫认出了她。
So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.