ENGLISH

The wise servant

TIẾNG VIỆT

Người đầy tớ thông minh


How fortunate is the master, and how well all goes in his house, when he has a wise servant who listens to his orders and does not obey them, but prefers following his own wisdom. A clever John of this kind was once sent out by his master to seek a lost cow. He stayed away a long time, and the master thought, "Faithful John does not spare any pains over his work!" As, however, he did not come back at all, the master was afraid lest some misfortune had befallen him, and set out himself to look for him. He had to search a long time, but at last he perceived the boy who was running up and down a large field. "Now, dear John," said the master when he had got up to him, "hast thou found the cow which I sent thee to seek?" - "No, master," he answered, "I have not found the cow, but then I have not looked for it." - "Then what hast thou looked for, John?" - "Something better, and that luckily I have found." - "What is that, John?" - "Three blackbirds," answered the boy. "And where are they?" asked the master. "I see one of them, I hear the other, and I am running after the third," answered the wise boy.
Take example by this, do not trouble yourselves about your masters or their orders, but rather do what comes into your head and pleases you, and then you will act just as wisely as prudent John.
Chú sẽ sung sướng biết nhường nào khi có một người hầu thông minh, không những biết nghe lời chủ mà còn biết giải quyết mọi công việc một cách thông minh, sáng tạo. Một người thông minh như vậy chính là Hans. Có một lần chú bảo Hans đi tìm bò. Đợi mãi mà chẳng thấy Hans về, chú nghĩ bụng:
- Hans trung thành của ta chắc chắn chẳng quản khó nhọc để làm xong việc.
Gắng đợi hoài, đợi mãi chẳng thấy tăm hơi gì cả, chủ đâm ra lo và nghĩ chắc có chuyện gì rủi ro. Chủ đi tìm. Đi kiếm hoài, cuối cùng thấy Hans đang đi đi lại lại ở phía xa. Chủ đi lại phía ấy và gọi:
- Này Hans, có tìm thấy bò không?
Hanxơ đáp:
- Không thấy, thưa ông chủ. Tôi không đi tìm và cũng chẳng trông thấy bò.
- Này Hans, thế ngươi đi tìm cái chi?
- Dạ, tìm xem có cái gì hay hơn thế không, rất may là tôi tìm thấy.
- Cái đó là cái gì?
- Tôi thấy ba con sáo.
- Thế nó đâu cả rồi?
Hans thản nhiên đáp:
- Một con thì tôi nhìn thấy, con khác thì tôi nghe thấy nó hót, còn con thứ ba tôi đang đuổi bắt nó.
Hans khôn ngoan của chúng ta thông minh sáng tạo như thế đấy.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Compare two languages:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.