TIẾNG VIỆT

Người đầy tớ thông minh

TÜRKÇE

Akıllı Seyis


Chú sẽ sung sướng biết nhường nào khi có một người hầu thông minh, không những biết nghe lời chủ mà còn biết giải quyết mọi công việc một cách thông minh, sáng tạo. Một người thông minh như vậy chính là Hans. Có một lần chú bảo Hans đi tìm bò. Đợi mãi mà chẳng thấy Hans về, chú nghĩ bụng:
- Hans trung thành của ta chắc chắn chẳng quản khó nhọc để làm xong việc.
Gắng đợi hoài, đợi mãi chẳng thấy tăm hơi gì cả, chủ đâm ra lo và nghĩ chắc có chuyện gì rủi ro. Chủ đi tìm. Đi kiếm hoài, cuối cùng thấy Hans đang đi đi lại lại ở phía xa. Chủ đi lại phía ấy và gọi:
- Này Hans, có tìm thấy bò không?
Hanxơ đáp:
- Không thấy, thưa ông chủ. Tôi không đi tìm và cũng chẳng trông thấy bò.
- Này Hans, thế ngươi đi tìm cái chi?
- Dạ, tìm xem có cái gì hay hơn thế không, rất may là tôi tìm thấy.
- Cái đó là cái gì?
- Tôi thấy ba con sáo.
- Thế nó đâu cả rồi?
Hans thản nhiên đáp:
- Một con thì tôi nhìn thấy, con khác thì tôi nghe thấy nó hót, còn con thứ ba tôi đang đuổi bắt nó.
Hans khôn ngoan của chúng ta thông minh sáng tạo như thế đấy.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Söz dinleyen, ama kendi kafasına göre hareket eden bir seyise sahip olmak efendisini ne denli mutlu eder acaba! İşte bir gün, efendisi böyle akıllı bir seyisi, yani Hans'ı, kaybolan ineğini aramaya gönderdi. Bir süre sonra Hans geri dönmeyince adam: "Sadık Hans, iş görürken bile canı sıkılmıyor" diye düşündü. Ancak bir hayli zaman geçtiği halde ondan ses seda çıkmayınca başına bir şey gelmiş olmasından korktu ve kendisi yola düşerek seyisi aramaya koyuldu.
Çok aradı, sonunda onu büyük bir tarlada buldu.
Adam bir aşağı bir yukarı tur atmaktaydı. Yanına varınca: "Ee, Hans, ineği buldun mu bari?" diye sordu.
"Hayır" diye cevap verdi Hans. "İneği bulmadım, ama aramadım da."
"Peki, ne aradın Hans?"
"Daha iyi bir şey aradım ve buldum da!"
"Neymiş o, Hans?"
"Uç tane karatavuk" diye cevap verdi seyis.
"Hani nerde onlar?" diye sordu efendisi.
"Birini görüyorum, öbürünü işitiyorum, üçüncüsünü de arıyorum" diye cevap verdi akıllı seyis. İşte bundan çıkacak ders: Sen efendinin her sözüne ve emrine kulak asma; aklına ne gelirse ve canın ne isterse onu yap ki, akıllı Hans gibi olasın!
So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.