TIẾNG VIỆT

Bác nông dân nghèo lên trời

ENGLISH

The peasant in heaven


Ngày xửa ngày xưa có một bác nông dân nghèo khổ và ngoan đạo. Sau khi chết bác đến đứng trước cổng nhà trời. Cùng lúc đó cũng có một nhà quí phái giàu có vô kể muốn qua cổng nhà trời. Thánh Petrus mang chìa khóa ra và mở cửa cho nhà quý phái kia vào. Thánh lờ đi làm như không nhìn thấy bác nông dân đứng đó và từ từ đóng cửa lại.
Đứng ngoài cổng nhưng bác nông dân vẫn nghe thấy rõ tiếng đàn hát rộn rã, hân hoan chào đón nhà quí phái kia. Được một lúc thì tất cả lại trở nên yên ắng.
Thánh Petrus lại ra mở cửa để cho bác nông dân vào. Bác cứ đinh ninh là khi bác vào, thế nào cũng có tiếng đàn hát chào đón, nhưng cảnh vật vẫn thấy yên lặng. Thực ra người ta tiếp đón bác cũng rất niềm nở. Các vị thiên thần cũng có mặt đầy đủ khi tiếp đón bác, nhưng không có một ai ca hát cả.
Bác hỏi thánh Petrus, tại sao khi tiếp đón bác lại không có đàn hát như khi tiếp đón nhà quí phái giàu có vừa mới vào trước đó. Phải chăng ở trên trời cũng có sự thiên vị như ở dưới trần gian. Thánh Petrus liền nói:
- Làm gì có chuyện thiên vị ấy, chúng tôi quí mến bác cũng như mọi người khác. Bác sẽ được hưởng mọi thú vui trên trời y như nhà quí phái giàu có kia. Nhưng nông dân nghèo như bác thì ngày nào cũng có người lên trời, mà một người giàu có quí phái như người kia thì hàng trăm năm mới có một người được lên trời.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Once on a time a poor pious peasant died, and arrived before the gate of heaven. At the same time a very rich, rich lord came there who also wanted to get into heaven. Then Saint Peter came with the key, and opened the door, and let the great man in, but apparently did not see the peasant, and shut the door again. And now the peasant outside, heard how the great man was received in heaven with all kinds of rejoicing, and how they were making music, and singing within. At length all became quiet again, and Saint Peter came and opened the gate of heaven, and let the peasant in. The peasant, however, expected that they would make music and sing when he went in also, but all remained quite quiet; he was received with great affection, it is true, and the angels came to meet him, but no one sang. Then the peasant asked Saint Peter how it was that they did not sing for him as they had done when the rich man went in, and said that it seemed to him that there in heaven things were done with just as much partiality as on earth.

Then said Saint Peter, "By no means, thou art just as dear to us as any one else, and wilt enjoy every heavenly delight that the rich man enjoys, but poor fellows like thee come to heaven every day, but a rich man like this does not come more than once in a hundred years!"
So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.