TIẾNG VIỆT

Bác nông dân nghèo lên trời

中文

天堂里的农夫


Ngày xửa ngày xưa có một bác nông dân nghèo khổ và ngoan đạo. Sau khi chết bác đến đứng trước cổng nhà trời. Cùng lúc đó cũng có một nhà quí phái giàu có vô kể muốn qua cổng nhà trời. Thánh Petrus mang chìa khóa ra và mở cửa cho nhà quý phái kia vào. Thánh lờ đi làm như không nhìn thấy bác nông dân đứng đó và từ từ đóng cửa lại.
Đứng ngoài cổng nhưng bác nông dân vẫn nghe thấy rõ tiếng đàn hát rộn rã, hân hoan chào đón nhà quí phái kia. Được một lúc thì tất cả lại trở nên yên ắng.
Thánh Petrus lại ra mở cửa để cho bác nông dân vào. Bác cứ đinh ninh là khi bác vào, thế nào cũng có tiếng đàn hát chào đón, nhưng cảnh vật vẫn thấy yên lặng. Thực ra người ta tiếp đón bác cũng rất niềm nở. Các vị thiên thần cũng có mặt đầy đủ khi tiếp đón bác, nhưng không có một ai ca hát cả.
Bác hỏi thánh Petrus, tại sao khi tiếp đón bác lại không có đàn hát như khi tiếp đón nhà quí phái giàu có vừa mới vào trước đó. Phải chăng ở trên trời cũng có sự thiên vị như ở dưới trần gian. Thánh Petrus liền nói:
- Làm gì có chuyện thiên vị ấy, chúng tôi quí mến bác cũng như mọi người khác. Bác sẽ được hưởng mọi thú vui trên trời y như nhà quí phái giàu có kia. Nhưng nông dân nghèo như bác thì ngày nào cũng có người lên trời, mà một người giàu có quí phái như người kia thì hàng trăm năm mới có một người được lên trời.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
从前,一个生活贫穷、心地虔诚的农夫死了,来到了天堂的门前。 同时来的还有一位生前富甲一方的大财主,他也想进天堂。 圣彼得拎着钥匙来了,他打开了大门让进了财主,似乎没有看见农夫,就把门随手关上了。 这时外面的农夫听到了财主如何受到各种各样的礼遇和接待,那儿既有奏乐,又有歌唱,最后一切又归于平静了。 圣彼得又来了,打开了门,让农夫进去了。 农夫原想他进去后也会有奏乐和歌唱,可里面竟是静悄悄的一片。 不过他还是受到了很热情的接待,天使们走来欢迎他,只是没有谁来唱歌。 于是农夫问圣彼得为什么财主来给他唱歌,而他来却不一样,好像天堂和人间一样,也存在着偏心。 圣彼得回答说:"根本不是这回事,你和任何别的人一样对我们来说都很可爱,也一定会和那富人一样享受天堂里每一乐趣,但是像你这样的穷人每天都有人来到天堂,而像这样的富人一百年内进天堂的却只有一个呢!"
So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.