NEDERLANDS

De schol

中文

鲽鱼


De vissen waren al lang ontevreden, dat er geen orde heerste in hun rijk. Niemand bekommerde zich om de anderen. Dat zwom maar rechts en links door elkaar zoals het hun inviel, glipten tussen anderen door die samen wilden blijven, of versperden hen de weg en de sterkere gaf de zwakkere een slag met zijn staart, zodat hij ver weg raakte, of hij slokte hem zonder meer op. "Wat zou het goed zijn als wij een koning hadden, die recht en gerechtigheid uitoefende over ons," zeiden ze, en ze verenigden zich om die vis tot hun heer te kiezen, die de wateren het vlugst kon doorschieten en de zwakke hulp kon brengen. Dus stelden ze zich in rij en gelid op langs de oever, en de snoek gaf een teken met zijn staart, waarop ze allemaal tegelijk erop los gingen. Als een pijl schoot de snoek voort en met hem de haring, de grondel, de baars, de karper en hoe ze allemaal heten mogen. Ook de schol zwom mee, en hoopte bij 't doel te komen.
Opeens weerklonk het: "De haring is vooraan! De haring is vooraan!" - "Wie is voor?" schreeuwde de platte, jaloerse schol verdrietig, want hij was ver achter, "wie is er voor?" - "De haring! De haring!" was het antwoord. "Die naakte haring?" riep de schol, "die naakte haring?" en sinds die dag staat voor straf z'n bek scheef.
鱼类王国一直就没有秩序可言,鱼儿们对此早就很不满意了。 它们谁都不为别人让路,左游右游,想怎样就怎样,它们或是在那些聚在一起的鱼中间横冲直闯,或是任意挡他人的道。 大的总是用它们的尾巴摔打弱小的鱼,把它们赶得远远的,或者不由分说地吃掉它们。 它们说:"要是我们中间有个国王,他既能实施法律,又能主持正义,那该多好啊!"于是大伙儿商议,谁能在浪潮中游得最快,又能帮助弱小者,就选它为王。
它们在海边列队排好。 狗鱼用它的尾巴发出信号,于是大伙儿一块儿往前赶。 狗鱼像箭一样地向前冲出了很远,紧跟其后的有青鱼、白杨鱼、鲈鱼、鲤鱼,还有其它所有的鱼。
甚至连鲽鱼也加入了它们的行列,并希望取胜。 这时突然传来一声喊声,"青鱼最先!青鱼最先!""谁最先?"那个爱猜忌的鲽鱼,已远远地落在了后面,口里却愤怒地叫道,"谁最先?""青鱼!青鱼!"有鱼答道。 这家伙更是妒火中烧,口里直嚷嚷,"那个身子光溜溜的青鱼?那个身子光溜溜的青鱼?"从此以后,鲽鱼受了罚,嘴歪长了。
Vergelijk twee talen:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.