NEDERLANDS

De hoefnagel

日本語
Er was eens een koopman. Hij was op de jaarmarkt geweest en had daar goede zaken gedaan, alle waren verkocht en z'n geldkas gespekt met goud en met zilver.
Hij wilde nu naar huis, en hij wilde vóór het aanbreken van de nacht weer thuis zijn. Dus zette hij zijn tas met geld op het paard, en reed weg.

's Middags pauzeerde hij in een grote stad, en toen hij verder wilde, bracht de huisknecht het paard, maar zei: "Mijnheer! aan 't linker achterbeen is een nagel uit 't hoefijzer." - "Laat maar," antwoordde de koopman, "die zes uur die ik nog te rijden heb, zal dat ijzer wel houden. Ik heb haast."

In de namiddag stopte hij nog eens, was afgestegen en liet het paard brood geven. De knecht kwam de gelagkamer binnen en zei: "Mijnheer, er mist een hoefijzer aan 't linkerachterbeen van uw paard. Zal ik het naar de hoefsmid brengen?" - "Laat maar," zei de heer, "die paar uur die ik nog rijden moet, zal 't paard nog wel uithouden. Ik heb haast." En hij reed weg.

Het duurde niet lang, of het paard begon te hinken. Hij hinkte niet lang, of hij ging kreupel, en hij was niet lang kreupel geweest, of hij viel en brak een been.
De koopman moest het paard achterlaten, de tas afgespen, op z'n schouder nemen en te voet naar huis gaan, waar hij pas diep in de nacht aankwam.

"Van al mijn ongeluk," zei hij tegen zich zelf, "is die verwenste hoefnagel de schuld." Haast u langzaam!
商人は市で商売がうまくいって、品物を売ってしまい、金袋を金銀でいっぱいにしました。それで、帰宅の旅をし、夜まえに家に着きたいと思いました。それで、お金の入ったトランクを馬に積み、出発しました。

昼にある町で休んで、また行こうとしたところ、馬番が馬を連れて来て「だんな、後ろ足の蹄鉄の釘が一本無いですよ。」と言いました。「無くても放っておいてくれ。これから行かなきゃならないのは6マイルだから、蹄鉄はきっとくっついているよ。急いでいるんだ。」と商人は答えました。

午後にもう一度馬を降りて、馬にえさをやったとき、馬番が部屋の商人のところに来て、「だんな、馬の後ろ足の蹄鉄がありませんよ。かじ屋に連れて行きましょうか?」と言いました。「無くてもほっといてくれ。残り2,3マイルだから馬は十分もつだろう。おれは急いでるもんでね。」と男は答えました。

それからまた馬に乗って進みましたが、まもなく馬は足を引きずり始めました。そして長くひきずらないうちによろめき始め、長くよろめかないうちに倒れて脚が折れました。商人は馬をその場に置いて行くしかなくなり、トランクをはずし、自分の背に担いで、歩いていきました。それで、夜うんと遅くなるまで家に着きませんでした。「あのいまいましい釘がこの災難の元だ。」と商人は心の中で思いました。急がば回れ。
Vergelijk twee talen:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.