中文

钉子

POLSKI

Gwóźdź


一个商人在集市上生意红火,他卖完了所有的货,钱袋装得满满的。 他想天黑前赶到家,便把钱箱捆在了马背上,骑着马儿出发了。
中午时分,他到了一个镇上休息了一会。 当他想继续赶路时,马童牵出马来对他说:"老爷,马后腿的蹄铁上需要加颗钉子。""由它去吧,"商人回答说,"这块蹄铁肯定能撑到走完这六里路,我要急着赶路呢!"
下午时候,他又一次叫人喂马,马童走进房间对他说:"老爷,马后腿上的一块蹄铁掉了,要不要我把它带到铁匠那去呢?""由它去吧!"商人回答说,"这马一定能坚持走完这剩下的几里路,我时间紧着呢!"
他骑着马儿继续往前走,但不久以后马就开始一步一瘸的了,再过会儿就开始踉踉跄跄,最后它终于跌倒在地,折断了腿。 那生意人只好扔下他的马 ,解下钱箱扛在背上,步行回家。 等赶回家时已是午夜时分,只听他嘀咕着:"都是那颗该死的钉子把我给害惨了。"
欲速则不达。
Pewien kupiec zrobił na targu dobre interesy, sprzedał wszystkie towary, a trzos napchał złotem i srebrem. Pragnął teraz przed zmierzchem powrócić do domu. Zapakował więc na swojego konia tobołek z pieniędzmi i wyruszył. W południe wypoczywał w pewnym mieście; jako że później zapragnął jechać dalej, przyprowadził mu parobek konia i rzekł:

"Panie, na lewym tylnym kopycie brakuje w podkowie gwoździa."

"Zostaw, niech tak zostanie," odpowiedział kupiec, "Muszę jeszcze przebyć sześć godzin, a żelazo z pewnością to przetrzyma. Śpieszę się."

Po południu, zatrzymał się ponownie i kazał przynieść rumakowi chleba, wnet przyszedł parobek do izby i rzekł:

"Panie, waszemu koniowi brakuje podkowy na lewym kopycie. Czy mam go zaprowadzić do kowala?"

"Zostaw niech tak zostanie," odpowiedział pan, "zostało mi jeszcze parę godzin, koń to z pewnością wytrzyma. Śpieszę się."

Jechał dalej, ale nie długo, ponieważ koń począł kuleć. Nie kulał długo, bo zaraz zaczął się potykać, ale także długo się nie potykał, bo zaraz upadł i złamał sobie nogę. Kupiec musiał pozostawić leżącego konia, odpiął tobołek, wziął go na plecy i na piechotę poszedł do domu, gdzie dotarł dopiero późno w nocy.

"Wszelkiemu nieszczęściu," mówił sam do siebie, "winny jest przeklęty gwóźdź." Śpiesz się powoli.
Tłumaczył Jacek Fijołek, © Jacek Fijołek
比較翻譯:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.