DANSK

Hasselgrenen

ENGLISH

The hazel-branch


En eftermiddag havde det lille jesusbarn lagt sig i vuggen og var faldet i søvn. Da kom jomfru Marie ind, så glad på det og sagde: "Sover du, mit lille barn. Sov sødt, så går jeg imidlertid ud i skoven og plukker lidt jordbær til dig. Det ved jeg, du bliver glad for, når du vågner." Ude i skoven fandt hun en plet med dejlige jordbær, men da hun bukkede sig ned for at plukke af dem, sprang en snog op af græsset. Hun blev bange, lod bærrene stå og løb sin vej. Snogen snoede sig efter hende, men I kan nok forstå, at Guds mor vidste råd. Hun skjulte sig bag en hasselbusk og blev stående der, til snogen var borte. Hun plukkede så jordbærrene, og da hun skulle til at gå hjem, sagde hun: "Således som hasselbusken i dag har beskyttet mig, skal den for fremtiden beskytte alle mennesker." Derfor har lige fra de ældste tider en grøn hasselgren været det sikreste værn mod snoge og slanger og andet kryb.
One afternoon the Christ-child had laid himself in his cradle-bed and had fallen asleep. Then his mother came to him, looked at him full of gladness, and said, "Hast thou laid thyself down to sleep, my child?" Sleep sweetly, and in the meantime I will go into the wood, and fetch thee a handful of strawberries, for I know that thou wilt be pleased with them when thou awakest." In the wood outside, she found a spot with the most beautiful strawberries; but as she was stooping down to gather one, an adder sprang up out of the grass. She was alarmed, left the strawberries where they were, and hastened away. The adder darted after her; but Our Lady, as you can readily understand, knew what it was best to do. She hid herself behind a hazel-bush, and stood there until the adder had crept away again. Then she gathered the strawberries, and as she set out on her way home she said, "As the hazel-bush has been my protection this time, it shall in future protect others also." Therefore, from the most remote times, a green hazel-branch has been the safest protection against adders, snakes, and everything else which creeps on the earth.Sammenligne to sprogene:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.