ITALIANO

La verga di nocciolo

NEDERLANDS

De hazelaar


Una sera, mentre il Bambino Gesù dormiva nella sua culla, entrò sua Madre e, contemplandolo con tenerezza, gli disse: "Hai dormito, Figlio mio? Dormi tranquillo, mentre io vado nel bosco a raccogliere una manciata di fragole, così le potrai mangiare quando ti sveglierai." Nel bosco trovò un posto dove crescevano fragole bellissime, ma, mentre si stava chinando per coglierne una, dall'erba sbucò una vipera. Spaventata, lasciò la fragola e si mise a correre. Il serpente la inseguì, ma, come si può immaginare, la Madonna sapeva cosa fare: si nascose dietro un nocciòlo e rimase immobile fino a quando la vipera non se ne fu andata. Poi colse le fragole e, tornata a casa, disse: "Allo stesso modo che questa volta ha protetto me, così d'ora in poi il nocciòlo proteggerà gli uomini." È per questo che, fin dall'antichità, un ramo verde di nocciòlo è l'arma migliore contro le vipere, i serpenti e tutti gli animali che strisciano per terra.
Traduzione Gian Carlo Macchi, © Gian Carlo Macchi
Eens op een middag was het Kindeke Jezus in zijn wiegje gaan liggen en hij was ingeslapen; en toen kwam zijn moeder bij de wieg, keek hem vol geluk aan en sprak: "Ben je gaan slapen, kindje? Slaap zacht, ik zal ondertussen naar het bos gaan en een handvol aardbeien voor je zoeken; ik weet wel dat je het heerlijk zult vinden, als je wakker wordt."

Buiten in het bos vond zij een plek met de allermooiste aardbeien, maar toen ze zich bukte om er één te plukken, toen sprong er uit het gras een adder op. Zij schrok, ze liet de aardbeien staan en snelde weg. De adder schoot haar achterna, maar de Moeder God - dat kun je je wel voorstellen - wist wel raad. Ze verschool zich achter een hazelaarstruik en bleef daar staan, tot de adder weer in de grond gekropen was.

Toen ging ze weer aardbeien plukken, en toen ze weer de weg naar huis opging, zei ze: "Zoals de hazelaar ditmaal mijn beschermengel is geweest, zo zal ze het voortaan ook voor alle mensen zijn." Daarom is sinds oude tijden een groene hazelaartak de beste bescherming tegen adders, slangen en wat er verder op aarde kruipt.
Confronta in due lingue:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.