NEDERLANDS

De hazelaar

ENGLISH

The hazel-branch


Eens op een middag was het Kindeke Jezus in zijn wiegje gaan liggen en hij was ingeslapen; en toen kwam zijn moeder bij de wieg, keek hem vol geluk aan en sprak: "Ben je gaan slapen, kindje? Slaap zacht, ik zal ondertussen naar het bos gaan en een handvol aardbeien voor je zoeken; ik weet wel dat je het heerlijk zult vinden, als je wakker wordt."

Buiten in het bos vond zij een plek met de allermooiste aardbeien, maar toen ze zich bukte om er één te plukken, toen sprong er uit het gras een adder op. Zij schrok, ze liet de aardbeien staan en snelde weg. De adder schoot haar achterna, maar de Moeder God - dat kun je je wel voorstellen - wist wel raad. Ze verschool zich achter een hazelaarstruik en bleef daar staan, tot de adder weer in de grond gekropen was.

Toen ging ze weer aardbeien plukken, en toen ze weer de weg naar huis opging, zei ze: "Zoals de hazelaar ditmaal mijn beschermengel is geweest, zo zal ze het voortaan ook voor alle mensen zijn." Daarom is sinds oude tijden een groene hazelaartak de beste bescherming tegen adders, slangen en wat er verder op aarde kruipt.
One afternoon the Christ-child had laid himself in his cradle-bed and had fallen asleep. Then his mother came to him, looked at him full of gladness, and said, "Hast thou laid thyself down to sleep, my child?" Sleep sweetly, and in the meantime I will go into the wood, and fetch thee a handful of strawberries, for I know that thou wilt be pleased with them when thou awakest." In the wood outside, she found a spot with the most beautiful strawberries; but as she was stooping down to gather one, an adder sprang up out of the grass. She was alarmed, left the strawberries where they were, and hastened away. The adder darted after her; but Our Lady, as you can readily understand, knew what it was best to do. She hid herself behind a hazel-bush, and stood there until the adder had crept away again. Then she gathered the strawberries, and as she set out on her way home she said, "As the hazel-bush has been my protection this time, it shall in future protect others also." Therefore, from the most remote times, a green hazel-branch has been the safest protection against adders, snakes, and everything else which creeps on the earth.
Vergelijk twee talen:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.