DANSK

Nabofolkene

日本語

召使たち


"Hvor skal du hen?" - "Tilbyen." - "Jeg skal til byen, du skal til byen, snip, snap, snurre, kom så."

"Har du også en mand? Hvad hedder han?" - "Hans." - "Min mand Hans, din mand Hans, jeg til byen, du til byen, snip, snap, snurre kom så."

"Har du også et barn? Hvad hedder det?" - "Skam." - "Mit barn Skam, dit barn Skam, min mand Hans, din mand Hans, du til byen, jeg til byen, snip, snap, snurre kom så."

"Har du også en gris? Hvad hedder den?" - "Lækkergris." - "Min gris Lækkergris, din gris Lækkergris, mit barn Skam, dit barn Skam, min mand Hans, din mand Hans, jeg til byen, du til byen, snip, snap, snurre, kom så."

"Har du også en karl? Hvad hedder han?" - "Pasnupå." - "Min karl Pasnupå, din karl Pasnupå, min gris Lækkergris, din gris Lækkergris, mit barn Skam, dit barn Skam, min mand Hans, din mand Hans, du til byen, jeg til byen, snip, snap, snurre kom så."
「あんた、どこへ行くの?」
「ワルペへ」
「私はワルペへ、あんたはワルペへ、では、では、一緒に行きましょう。」
「亭主はいるのかい?なんて名前?」
「チャム」
「私の亭主はチャム、あんたの亭主はチャム、私はワルペへ、あんたはワルペへ、では、では、一緒に行きましょう。」
「子どもはいるのかい?なんて名前?」
「ワイルド(荒々しい)」
「私の子はワイルド、あんたの子はワイルド、私の亭主はチャム、あんたの亭主はチャム、私はワルペへ、あんたはワルペへ、では、では、一緒に行きましょう。」
「ゆりかごはあるのかい?ゆりかごをなんて呼んでる?」
「ヒッポダドル」
「私のゆりかごはヒッポダドル、私の子どもはワイルド、あんたの子はワイルド、私の亭主はチャム、あんたの亭主はチャム、私はワルペへ、あんたはワルペへ、では、では、一緒に行きましょう。」
「下男もいるのかい?あんたの下男の名前は?」
「"仕事漬け"」
「私の下男は"仕事漬け"、私の子どもはワイルド、あんたの子はワイルド、私の亭主はチャム、あんたの亭主はチャム、私はワルペへ、あんたはワルペへ、では、では、一緒に行きましょう。」
Sammenligne to sprogene:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.