Koning Merelbaard

Er was eens een koning, en hij had een dochter. Zij was zeldzaam mooi, maar ook zo trots en overmoedig, dat er geen vrijer goed genoeg was. De één na de ander wees ze af, en bovendien bespotte ze hen nog. Eens liet de koning een groot feest aanrichten, en nodigde daartoe van nabij en van verre de jonge mannen uit, die nu wilden trouwen. Ze werden allen op een rij geplaatst, naar rang en stand. Eerst de koningen, dan de hertogen, de vorsten, graven en baronnen, tenslotte de edellieden. Nu werd de prinses langs de rijen geleid; maar er was niemand op wie ze niet wat aan te merken had. De één was te dik: een Wijnvat! zei ze. De ander te lang! Slank en lang heeft geen gang, zei ze. De derde was te kort: Dik en kort, moet maar vort, zei ze. De vierde te bleek: De bleke dood! zei ze. De vijfde te rood: Kalkoen! zei ze.
8.3/10 - 146 stemmen


De mooiste sprookjes van Grimm


Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.