ENGLISH

The rose

NEDERLANDS

De roos


There was once a poor woman who had two children. The youngest had to go every day into the forest to fetch wood. Once when she had gone a long way to seek it, a little child, who was quite strong, came and helped her industriously to pick up the wood and carry it home, and then before a moment had passed the strange child disappeared. The child told her mother this, but at first she would not believe it. At length she brought a rose home, and told her mother that the beautiful child had given her this rose, and had told her that when it was in full bloom, he would return. The mother put the rose in water. One morning her child could not get out of bed, the mother went to the bed and found her dead, but she lay looking very happy. On the same morning, the rose was in full bloom.
Er was eens een arme vrouw, en die had twee kinderen, en de jongste moest elke dag het bos in om hout te halen. Toen het eens op een keer heel veel hout moest halen, kwam er een klein kind aan, maar dat was verbazend mooi, en dat ging naar hem toe en hielp heel ijverig met hout rapen en droeg het tot voor hun huis, maar toen was het, in een oogwenk, verdwenen. Het kind vertelde het aan zijn moeder, maar die wou er niets van geloven. Tenslotte liet het kind een roos zien, en zei dat het mooie kindje hem deze roos had gegeven en gezegd had dat als de roos was uitgebloeid, hij terug zou komen. De moeder zette de roos in het water. Op een morgen kwam 't kind helemaal niet uit bed; en de moeder ging naar het bed toe en daar vond ze haar kind dood, maar het lag er zo rustig. En de roos was diezelfde morgen uitgebloeid.Compare two languages:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.