TÜRKÇE

Bit ile Pire

中文

虱子和跳蚤


Bir bitle bir pire aynı evde birlikte yaşıyordu. Bir gün yumurta kabuğu içinde bira kaynattılar. Bit biranın içine düşerek yandı. Bunun üzerine pire yüksek sesle bağırmaya başladı. Oda kapısı, "Niye bağırıyorsun, pire?" diye bağırdı.

"Bit kendini yaktı da ondan."

Bunun üzerine kapı gıcırdamaya başladı.

Köşedeki süpürge, "Ne gıcırdıyorsun kapı?" diye sordu. "Gıcırdamayayım mı yani?

Bit kendini yaktı,
Pire ağlayıp baktı."

Bu kez süpürge durmadan yerleri süpürmeye başladı. Derken el arabası çıkageldi ve "Niye böyle hızlı çalışıyorsun, süpürge?"

"Niye çalışmayayım ki?

Bit kendini yaktı,
Pire ağlayıp baktı.
Kapı da gıcırdadı."

El arabası, "O zaman ben de hemen yola çıkayım" dedi. Ve bir koşu yola çıktı; o kadar hızlı koşarken tezekle karşılaştı.

Tezek, "Ne böyle koşuyorsun, el arabası?" diye sordu.

"Koşmayayım mı yani?

Bit kendini yaktı,
Pire ağlayıp baktı.
Kapı gıcırdayınca,
Süpürge de çalışınca."

Bu kez tezek, "Benim de içimden yanmak geldi" diyerek ateşte yanmaya başladı. Onun bulunduğu yerde ufak bir ağaç vardı; bu ağaççık, "Sen niye yanıyorsun tezek?" diye sordu.

"Niye yanmayayım ki?

Bit kendini yaktı,
Pire ağlayıp baktı.
Kapı gıcırdayınca,
Süpürge de çalışınca,
Araba koştu zannımca."

Bunun üzerine ağaççık, "Silkeleneyim mi?" diye sordu ve silkelenmeye başladı, tüm yaprakları yere düştü.

Elinde testisiyle oraya gelmekte olan bir kız bunu görünce, "Ne diye silkeleniyorsun ağaççık?" diye sordu.

"Silkelenmeyeyim mi yani?

Bit kendini yaktı,
Pire ağlayıp baktı.
Kapı gıcırdayınca,
Süpürge de çalışınca,
Araba koştu zannımca;
Tezek yanmaya başlayınca."

Bunun üzerine kız, "Testimi kırayım mı? diye sorduktan sonra onu kırdı.

Bu kez su doldurduğu kuyu şöyle seslendi: "Testiyi neden kırdın, kız?"

"Niye kırmayayım ki?

Bit kendini yaktı,
Pire ağlayıp baktı.
Kapı gıcırdayınca,
Süpürge de çalışınca
Araba koştu zannımca;
Tezek kendini yakınca,
Ağaç silkindi kanımca."

"Ooo" dedi kuyu, "Hemen akayım öyleyse" diyerek müthiş bir şekilde taşıp akmaya başladı. İşte bu su içinde herkes boğuldu: Kız, ağaç, tezek, araba, süpürge, kapı, pire ve de bit.
一只虱子和一只跳蚤合住一室。 有一天,它们在鸡蛋壳里酿啤酒,虱子一不小心掉了进去,被烫伤了。 小跳蚤于是大呼小叫起来。 小房门问它:"小跳蚤,你干嘛尖叫呀?""虱子被烫伤了。"
小房门于是"吱吱嘎嘎"响了起来。 角落里的扫把听到了,问:"小房门,你为什么叫呀?""我难道不该叫吗?小虱子烫伤了自己,小跳蚤在伤心地哭泣。"
小扫把听了便疯狂地扫起地来。 一辆小拖车路过时问:"你干嘛扫地呀,小扫把?""我难道不该扫吗?小虱子烫伤了自己,小跳蚤在伤心地哭泣。小房门在一个劲地嘎吱嘎吱。"
小拖车听了于是说:"那我就跑起来吧。"说着便疯了似地狂奔。 经过一堆余烬时,余烬问:"你怎么跑得这么急呀,小拖车?""我难道不该跑吗?小虱子烫伤了自己,小跳蚤在伤心地哭泣,小房门在拼命地嘎吱嘎吱 ,小扫把在一个劲地扫地。 "
余烬于是说:"那就让我熊熊燃烧起来吧。"说着就燃起了火焰。 它旁边的一棵小树问它:"你怎么又烧起来了?""我难道不应该燃烧吗?小虱子烫伤了自己,小跳蚤在伤心地哭泣,小房门在拼命地嘎吱嘎吱,小扫把在一个劲地扫地,小拖车也在奔跑不息。"
小树于是说:"我看我该摇晃自己才是。"说着就不停地摇晃起来,把树叶抖落得满地都是。 一个拎着水罐的小姑娘走了过来,看到小树便问:"小树呀,你干嘛这么甩自己呀?""我难道不应该甩吗?小虱子烫伤了自己,小跳蚤在伤心地哭泣,小房门在拼命地嘎吱嘎吱,小扫把在一个劲地扫地,小拖车在奔跑不息,连余烬也重新燃起了自己。"
小姑娘一听,说:"那我也该摔碎这水罐。"说着就将水罐摔了个粉碎。 冒水的泉眼问:"姑娘,你为啥摔破水罐呢?""我难道不应该摔吗?小虱子烫伤了自己,小跳蚤在伤心地哭泣,小房门在拼命地嘎吱嘎吱 ,小扫把在一个劲地扫地,小拖车也奔跑不息,小树也在不住地摇曳。 "
"哦,哦!"泉眼说,"那我就该使劲流才是。"于是开始一个劲地流淌。 于是一切都被水淹没了:小姑娘,小树,余烬,小拖车,扫把,小房门,小跳蚤和小虱子,全淹没了。
Iki dil karşılaştır:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.