TIẾNG VIỆT

Cha đỡ đầu

中文

教父


Có một người nông dân nghèo nhưng đông con, con nhiều tới mức chẳng còn ai là chưa đứng ra làm cha đỡ đầu cho con của gia đình nông dân này.
Khi lại có thêm một đứa nữa chào đời, bác nông dân đâm ra lo buồn, chẳng biết nhờ ai làm cha đỡ đầu cho đứa bé. Trong lúc lo nghĩ như vậy thì bác ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ bác nằm mơ, người lạ mặt đầu tiên mà bác gặp ở cổng thành thì nên mời làm cha đỡ đầu.
Khi thức giấc, bác nghĩ có lẽ mình cứ làm đúng như trong giấc mơ. Bác ra khỏi nhà, đi tới cổng thành. Gặp người lạ mặt đầu tiên, bác năn nỉ họ làm cha đỡ đầu. Người lạ mặt tặng bác nông dân một ly nước và nói:
- Đây là ly nước kỳ diệu. Bệnh nhân uống vào sẽ khỏe lại. Nhưng phải nhìn xem, thần chết đứng chỗ nào. Nếu thần chết đứng ở phía đầu bệnh nhân thì hãy đưa nước này cho uống. Con bệnh sẽ khỏe lại. Nếu như thần chết đứng ở phía dưới chân bệnh nhân thì có chạy chữa thuốc men cũng vô ích. Con bệnh chắc chắn sẽ chết.
Từ đó trở đi, bác nông dân trở nên nổi tiếng, bác chữa được cho nhiều người khỏi bệnh và kiếm được rất nhiều tiền.
Có lần con nhà vua ốm nặng, bác được triệu tới. Tới nơi, bác thấy thần chết đứng ở phía đầu con bệnh, bác cho uống nước, con bệnh khỏe lại. Lần thứ hai cũng vậy. Nhưng tới lần thứ ba, thần chết đứng ở phía dưới chân con bệnh, lần này đành để con bệnh chết.
Lần ấy, bác nông dân muốn tới thăm cha đỡ đầu của con và nhân tiện kể chuyện chữa bệnh bằng nước kia.
Vừa mới bước vào nhà, bác đã thấy cảnh tượng lạ kỳ. Ở bậc thang thứ nhất thì chổi và xẻng đang đánh nhau dữ dội, ném đủ mọi thứ vào nhau. Bác hỏi chúng:
- Ông chủ cha đỡ đầu ở chỗ nào?
Chổi đáp:
- Ở bậc thang trên.
Khi bước lên tới bậc thang thứ hai, bác thấy một đống ngón tay đã chết. Bác lại hỏi:
- Ông chủ cha đỡ đầu ở chỗ nào?
Một ngón tay cất tiếng:
- Ở bậc thang trên.
Lên tới bậc thang thứ ba, bác thấy toàn sọ người, chúng bảo bác cứ lên bậc thang nữa.
Lên tới bậc thang thứ tư, bác thấy toàn cá là cá. Chúng bơi lượn trong chảo mỡ và tự rán mình (chiên mình). Chúng nói:
- Lên một bậc nữa.
Khi bước lên bậc thang thứ năm, bác bước tới trước một căn phòng và ngó vào trong qua lỗ chìa khóa. Bác thấy cha đỡ đầu có cặp sừng dài. Khi bác mở cửa bước vào thì cha đỡ đầu nhảy vội lên giường đắp chăn. Bác nông dân hỏi cha đỡ đầu:
- Thưa cha đỡ đầu, sao cảnh nhà nom kỳ lạ vậy? Ở bậc thang thứ nhất thì chổi và xẻng cãi lộn và đánh nhau dữ dội.
- Bác sao ngây thơ vậy, thằng ở và con hầu, chúng đứng nói chuyện với nhau mà.
- Ở bậc thang thứ hai thì toàn ngón tay chết khô.
- Bác khờ khạo quá, đó là đống rễ cây đấy.
- Ở bậc thang thứ ba thì toàn sọ người.
- Quân ngô nghê, đấy là đống bắp cải.
- Ở bậc thang thứ tư tôi thấy cá bơi trong chảo và tự chiên mình.
Bác vừa nói xong thì cá ở đâu bay tới.
- Tới bậc thang thứ năm, ngó qua lỗ khóa tôi thấy cha đỡ đầu có hai cái sừng dài.
- Ái chà, sao lại có chuyện thế nhỉ!
Lúc này bác nông dân đâm hoảng sợ, chạy ngay khỏi nhà cha đỡ đầu. Ai mà biết được, bác có bị sao không.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
从前有个人,他孩子太多,已经请过世界上所有的人当孩子们的教父了。 可又有个孩子即将出世,显然没人可请了,他不知道如何是好,只好疲惫地躺下睡了。 梦中他梦见自己出了门,请遇到的第一个人当孩子的教父。 醒来时他决定照梦中的指点办,因而出了大门,在那儿碰到一个陌生人,于是请他当教父。 很多年后,教父送给教子一杯水,告诉他:"这是杯神水,可以治好任何人的病。不过你要看清死神站在病人的哪一头,如果站在病人头前,给病人喝点这种水,他就会痊愈;如果他站在病人脚后,一切努力都将白费,他必死无疑。"从此,教子就能判断病人是否有救,并因此出了名,也挣了大钱。 有一次国王请他去给他孩子治病,他看到死神站在孩子头前,就用神水治好了孩子的病;第二次也是这样。
第三次死神站到了孩子脚边,他便知道孩子非死不可了。
有一次他想见见这位教父,告诉他自己用神水取得的成就。 当他来到教父家时,看到了世界上最古怪的事:扫把和铁锹在头一段楼梯上吵架,并且猛打对方。 他问它们:"教父住在哪儿?"扫把回答说:"在很多楼梯上面。"他上到第二段楼梯,看到一堆死手指。 他问它们:"教父住在哪儿?"其中一个手指回答说:"再上一层楼。"三楼是一堆死人头,它们也说教父住在上面一层。 他在四楼看到各种各样的鱼在火上烤着,它们也说:"再上一层楼。"他来到五楼,看到有扇门,就从锁孔往里看,结果看到了长着两只长长的犄角的教父。 他推开门走了进去,教父急忙躺到床上,用被子把自己盖上。 这人说:"教父先生,您的房子多奇怪呀!我在一楼看到扫把和铁锹又吵又打。"
"你多愚蠢呀!"教父说:"那是一个小伙子和一个姑娘在说话呢!""可我在二楼看到很多死人的手指头。""唉,你真笨!那是一些树根。""三楼上有一堆死人头呢。""傻瓜!那些是卷心菜。""我在四楼看到各种各样的鱼在锅里烧得咝咝作响。"正说着,那些鱼自己走来送给教父了。 "我从锁孔往里看的时候,我看到你有两只长长的犄角。""噢!不可能!"
小伙子警惕起来,赶忙跑了出来。 如果不是那样,还不知道教父会把他怎么样呢!
So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.