ENGLISH

The fox and the geese

NEDERLANDS

De vos en de ganzen


The fox once came to a meadow in which was a flock of fine fat geese, on which he smiled and said, "I come in the nick of time, you are sitting together quite beautifully, so that I can eat you up one after the other." The geese cackled with terror, sprang up, and began to wail and beg piteously for their lives. But the fox would listen to nothing, and said, "There is no mercy to be had! You must die." At length one of them took heart and said, "If we poor geese are to yield up our vigorous young lives, show us the only possible favour and allow us one more prayer, that we may not die in our sins, and then we will place ourselves in a row, so that you can always pick yourself out the fattest." - "Yes," said the fox, "that is reasonable, and a pious request. Pray away, I will wait till you are done." Then the first began a good long prayer, for ever saying, "Ga! Ga!" and as she would make no end, the second did not wait until her turn came, but began also, "Ga! Ga!" The third and fourth followed her, and soon they were all cackling together.

When they have done praying, the story shall be continued further, but at present they are still praying without stopping."
Op een keer kwam de vos op een weiland, waar een troep mooie, vette ganzen zat; hij lachte en zei: "Ik kom als geroepen, jullie zitten allemaal zó netjes bij elkaar dat ik de één na de ander kan oppeuzelen." De ganzen snaterden van schrik, sprongen op en begonnen te jammeren en klagelijk om hun leven te smeken. Maar daar wou de vos niets van horen en hij zei: "Geen genade, jullie moeten allemaal dood."

Tenslotte vatte één van hen moed en zei: "Als wij arme ganzen ons heerlijk jonge leven dan toch moeten verliezen, bewijs ons dan één enkele gunst en veroorloof ons nog één gebed, zodat we niet in zonde sterven; daarna zullen we dan op een rij gaan staan en kun je steeds de vetste uitzoeken."

"Goed," zei de vos, "dat is redelijk en het is een vrome wens; ga maar bidden, ik wacht wel zolang." Dus begon de eerste een heel lang gebed, altijd maar 'gak, gak, gak' en omdat die gans maar niet ophield, wachtte de tweede niet tot het haar beurt was, maar ze begon ook van 'gak, gak, gak' De derde en de vierde volgden toen en weldra gakten ze allemaal in koor.

(En als ze klaar zijn met bidden, vertel ik het sprookje verder, maar voorlopig bidden zij nog steeds.)
Compare two languages:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.