TÜRKÇE

Tilki ve Kazlar

DANSK

Ræven og gæssene


Günün birinde bir tilki çayırlığa geldi. Orada bir kaz sürüsü gördü. Hayvanların hepsi besiliydi. Tilki gülerek, "Tam zamanında gelmişim! Şöyle sıraya dizilin de, hepinizi güzelce yutayım" dedi.
Kazlar korkudan tıslamaya başladı; ağlayıp sızlayarak canlarını bağışlamasını istediler tilkiden.
Ama tilki hiç oralı olmadı. "Acımak yok, hepiniz öleceksiniz!" dedi.
Derken kazlardan biri cesaretini toplayarak şöyle dedi: "Şu genç yaşta ölüp gideceğiz. Hiç olmazsa izin ver de günahlarımızı çıkarmak için dua edelim. Ondan sonra en semizimizi seçerek yersin!"
Tilki, "Olur, dua edin bakalım. Ben beklerim!" dedi.
Birinci kaz uzun bir duaya başladı ga! ga! ga! diye. Bu dua bitmek bilmeyince ikinci kaz da başladı ga! ga! ga! diye dua etmeye. Onu üçüncü ve dördüncü kaz takip etti ve başladılar hep birlikte gaglamaya!
Duaları bitince biz de öyküye devam ederiz. Ama duyduğuma göre onlar hâlâ dua ediyormuş!
Der var engang en ræv, som kom ud på en eng, hvor der sad en flok dejlige, fede gæs. "Jeg kommer jo, som jeg var kaldet," sagde den leende, "I sidder jo nok så pænt sammen, så kan jeg spise den ene efter den anden." Gæssene skreg af skræk, sprang op og bad ynkeligt for deres liv. Men ræven hørte ikke på dem. "Der er ingen nåde for jer, I må dø," sagde den. Til sidst tog en af dem mod til sig og sagde: "Når vi stakkels gæs endelig skal af med vores unge liv, så lad os i det mindste få lov til at bede først, så vi ikke dør i vores synder. Bagefter stiller vi os så i række, så du kan vælge den fedeste." - "Ja, det er et rimeligt forlangende," sagde ræven, "bed kun, så venter jeg så længe." Den første begyndte så en rigtig lang bøn. "Gæk, gæk, gæk," og da den slet ikke hørte op, ventede den anden ikke, til turen kom til den, men begyndte også: "Gæk, gæk, gæk." Den tredie og fjerde fulgte efter og snart snakkede de allesammen i munden på hinanden. (Når de er færdige, skal jeg fortælle videre, men de beder alle sammen endnu i dette øjeblik.)
Iki dil karşılaştır:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.