ENGLISH

The three sluggards

NEDERLANDS

De drie luiaards


A certain King had three sons who were all equally dear to him, and he did not know which of them to appoint as his successor after his own death. When the time came when he was about to die, he summoned them to his bedside and said, "Dear children, I have been thinking of something which I will declare unto you; whichsoever of you is the laziest shall have the kingdom." The eldest said, "Then, father, the kingdom is mine, for I am so idle that if I lie down to rest, and a drop falls in my eye, I will not open it that I may sleep." The second said; "Father, the kingdom belongs to me, for I am so idle that when I am sitting by the fire warming myself, I would rather let my heel be burnt off than draw back my leg." The third said, "Father, the kingdom is mine, for I am so idle that if I were going to be hanged, and had the rope already round my neck, and any one put a sharp knife into my hand with which I might cut the rope, I would rather let myself be hanged than raise my hand to the rope." When the father heard that, he said, "Thou hast carried it the farthest, and shalt be King."
Een koning had drie zonen. Ze waren hem allen even lief en hij wist niet, wie hij na zijn dood tot koning zou benoemen. Toen de tijd kwam, dat hij sterven moest, riep hij hen bij zijn bed en sprak: "Lieve kinderen, ik heb iets bedacht, en dat zal ik jullie laten horen: wie van jullie de luiste is, die moet na mijn dood koning worden." Toen zei de oudste: "Vader, dan is het rijk van mij. Want ik ben zo lui, als ik lig en ik wil slapen, en er valt een druppel in mijn ogen, dan doe ik ze niet eens dicht, om in te slapen." De tweede zei: "Vader, het rijk behoort aan mij. Want ik ben zo lui, als ik bij het vuur zit om me te warmen, dan verbrand ik liever mijn zolen, dan dat ik mijn benen zou verleggen." De derde zei: "Vader, het rijk behoort mij. Want ik ben zó lui: als ik zou worden opgehangen en ik had de strop al om mijn hals, en iemand gaf me een scherp mes in de hand, om de strop door te snijden, dan liet ik me nog liever ophangen, dan dat ik mijn hand zou opheffen naar de strop." Toen de vader dat hoorde, zei hij: "Jij hebt het 't verste gebracht en zult koning zijn."Compare two languages:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.