NEDERLANDS

De drie luiaards

中文

三个懒汉


Een koning had drie zonen. Ze waren hem allen even lief en hij wist niet, wie hij na zijn dood tot koning zou benoemen. Toen de tijd kwam, dat hij sterven moest, riep hij hen bij zijn bed en sprak: "Lieve kinderen, ik heb iets bedacht, en dat zal ik jullie laten horen: wie van jullie de luiste is, die moet na mijn dood koning worden." Toen zei de oudste: "Vader, dan is het rijk van mij. Want ik ben zo lui, als ik lig en ik wil slapen, en er valt een druppel in mijn ogen, dan doe ik ze niet eens dicht, om in te slapen." De tweede zei: "Vader, het rijk behoort aan mij. Want ik ben zo lui, als ik bij het vuur zit om me te warmen, dan verbrand ik liever mijn zolen, dan dat ik mijn benen zou verleggen." De derde zei: "Vader, het rijk behoort mij. Want ik ben zó lui: als ik zou worden opgehangen en ik had de strop al om mijn hals, en iemand gaf me een scherp mes in de hand, om de strop door te snijden, dan liet ik me nog liever ophangen, dan dat ik mijn hand zou opheffen naar de strop." Toen de vader dat hoorde, zei hij: "Jij hebt het 't verste gebracht en zult koning zijn."
在一个遥远的地方,有一个国王,他有三个儿子,对每一个儿子他都非常喜爱,他不知道自己死后应该把王位传给他们三个中的哪一个。 所以,当他快要死的时候,就把他们叫到身边说:"亲爱的孩子们,在我死后,你们三个中谁最懒,谁就继承我的王位。"老大说:"既然这样,这王位就是我的,因为我是最懒的儿子,当我躺下睡觉时,有任何东西落到我的眼睛里,我也懒得去擦掉,即使不能把眼睛闭上,我仍然会继续睡觉。"二儿子说:"爸爸,王位应该传给我,因为我是最懒的儿子。当我坐在火边取暖的时候,就是火燃到我的脚趾,我也懒得把腿收回来。"第三个儿子说:"爸爸,这王位是我的,因为我是你最懒的儿子,如果我就要被吊起来,绳子已经套在了脖子上,有人把一把锋利的小刀塞在我手里,要我切断绳子,我宁愿被吊起来也懒得抬起手把绳子割断。"父亲听到这里说道:"你是最合适的人选,你应该继承王位。"Vergelijk twee talen:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.