DANSK

Den kloge karl

NEDERLANDS

De schrandere knecht


Hvor lykkelig er ikke den husbond, som har en karl, der ganske vist hører på, hvad han siger, men alligevel følger sit eget, kloge hovede! En sådan klog fyr blev engang sendt af sted for at lede efter en ko, som var løbet sin vej. Han blev længe borte, og husbonden tænkte: "Det er dog en flink fyr, han er såmænd ivrig i tjenesten." Men da han slet ikke kom igen, blev husbonden bange for, at der var tilstødt ham noget, og gik ud for at lede efter ham. Efter lang søgen så han karlen løbe frem og tilbage henne på marken. "Har du så fundet den ko, du skulle lede efter, Hans?" spurgte han, da han var kommet derhen. "Nej," svarede karlen, "men jeg har rigtignok heller ikke søgt efter den." - "Hvad har du da bestilt?" - "Jeg har søgt efter noget meget bedre, og det har jeg da også fundet." - "Hvad er det da?" - "Tre drosler," svarede Hans. "Hvor har du da gjort af dem?" spurgte husbonden. "Den ene kan jeg se, den anden kan jeg høre og den tredie er jeg på jagt efter," svarede den kloge karl.

Hvis I tager ham til eksempel og ikke bryder jer om, hvad jeres husbond siger, men gør, hvad I selv har lyst til, så bærer I jer lige så fornuftigt ad som den kloge Hans.
Wat gelukkig is de heer en hoe goed gaat het met zijn huis, als hij een wijze knecht heeft, die wel naar zijn woorden luistert, maar er niet naar handelt, maar liever zijn eigen wijsheid volgt.

Zo'n wijze Hans werd eens door zijn baas weggestuurd, om een koe die verloren was, te zoeken. Hij bleef lang weg, en de baas dacht: "Die trouwe Hans, geen moeite is hem teveel in mijn dienst." Maar toen hij steeds maar niet terug kwam, was de baas bang dat er iets gebeurd zou zijn, en nu ging hij zelf weg om eens te kijken. Hij moest lang zoeken, en eindelijk zag hij de knecht in de verte; hij liep de akker op en neer. "Wel, beste Hans," zei de baas toen hij bij hem was aangeland, "en heb je de koe ook gevonden, waar ik je voor weg had gestuurd?" - "Nee baas!" antwoordde hij, "die koe heb ik niet gevonden, maar ik heb haar ook niet gezocht." - "Wat heb je dan gezocht, Hans?" - "Iets beters, baas! en dat heb ik ook heel gelukkig gevonden." - "En wat is dat dan, Hans?" - "Drie merels!" antwoordde de knecht. "En waar zijn die dan?" vroeg de baas. "De ene zie ik; en de tweede hoor ik, en de derde jaag ik," antwoordde de wijze knecht.

Neemt hieraan een voorbeeld; bekommer je niet om wat de baas zegt en wat hij beveelt, doe liever wat je invalt en waar je zin in hebt; en dan zul je even wijs handelen als de wijze Hans.
Sammenligne to sprogene:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.