NEDERLANDS

De schrandere knecht

ENGLISH

The wise servant


Wat gelukkig is de heer en hoe goed gaat het met zijn huis, als hij een wijze knecht heeft, die wel naar zijn woorden luistert, maar er niet naar handelt, maar liever zijn eigen wijsheid volgt.

Zo'n wijze Hans werd eens door zijn baas weggestuurd, om een koe die verloren was, te zoeken. Hij bleef lang weg, en de baas dacht: "Die trouwe Hans, geen moeite is hem teveel in mijn dienst." Maar toen hij steeds maar niet terug kwam, was de baas bang dat er iets gebeurd zou zijn, en nu ging hij zelf weg om eens te kijken. Hij moest lang zoeken, en eindelijk zag hij de knecht in de verte; hij liep de akker op en neer. "Wel, beste Hans," zei de baas toen hij bij hem was aangeland, "en heb je de koe ook gevonden, waar ik je voor weg had gestuurd?" - "Nee baas!" antwoordde hij, "die koe heb ik niet gevonden, maar ik heb haar ook niet gezocht." - "Wat heb je dan gezocht, Hans?" - "Iets beters, baas! en dat heb ik ook heel gelukkig gevonden." - "En wat is dat dan, Hans?" - "Drie merels!" antwoordde de knecht. "En waar zijn die dan?" vroeg de baas. "De ene zie ik; en de tweede hoor ik, en de derde jaag ik," antwoordde de wijze knecht.

Neemt hieraan een voorbeeld; bekommer je niet om wat de baas zegt en wat hij beveelt, doe liever wat je invalt en waar je zin in hebt; en dan zul je even wijs handelen als de wijze Hans.
How fortunate is the master, and how well all goes in his house, when he has a wise servant who listens to his orders and does not obey them, but prefers following his own wisdom. A clever John of this kind was once sent out by his master to seek a lost cow. He stayed away a long time, and the master thought, "Faithful John does not spare any pains over his work!" As, however, he did not come back at all, the master was afraid lest some misfortune had befallen him, and set out himself to look for him. He had to search a long time, but at last he perceived the boy who was running up and down a large field. "Now, dear John," said the master when he had got up to him, "hast thou found the cow which I sent thee to seek?" - "No, master," he answered, "I have not found the cow, but then I have not looked for it." - "Then what hast thou looked for, John?" - "Something better, and that luckily I have found." - "What is that, John?" - "Three blackbirds," answered the boy. "And where are they?" asked the master. "I see one of them, I hear the other, and I am running after the third," answered the wise boy.
Take example by this, do not trouble yourselves about your masters or their orders, but rather do what comes into your head and pleases you, and then you will act just as wisely as prudent John.
Vergelijk twee talen:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.