TIẾNG VIỆT

Người đầy tớ thông minh

DANSK

Den kloge karl


Chú sẽ sung sướng biết nhường nào khi có một người hầu thông minh, không những biết nghe lời chủ mà còn biết giải quyết mọi công việc một cách thông minh, sáng tạo. Một người thông minh như vậy chính là Hans. Có một lần chú bảo Hans đi tìm bò. Đợi mãi mà chẳng thấy Hans về, chú nghĩ bụng:
- Hans trung thành của ta chắc chắn chẳng quản khó nhọc để làm xong việc.
Gắng đợi hoài, đợi mãi chẳng thấy tăm hơi gì cả, chủ đâm ra lo và nghĩ chắc có chuyện gì rủi ro. Chủ đi tìm. Đi kiếm hoài, cuối cùng thấy Hans đang đi đi lại lại ở phía xa. Chủ đi lại phía ấy và gọi:
- Này Hans, có tìm thấy bò không?
Hanxơ đáp:
- Không thấy, thưa ông chủ. Tôi không đi tìm và cũng chẳng trông thấy bò.
- Này Hans, thế ngươi đi tìm cái chi?
- Dạ, tìm xem có cái gì hay hơn thế không, rất may là tôi tìm thấy.
- Cái đó là cái gì?
- Tôi thấy ba con sáo.
- Thế nó đâu cả rồi?
Hans thản nhiên đáp:
- Một con thì tôi nhìn thấy, con khác thì tôi nghe thấy nó hót, còn con thứ ba tôi đang đuổi bắt nó.
Hans khôn ngoan của chúng ta thông minh sáng tạo như thế đấy.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Hvor lykkelig er ikke den husbond, som har en karl, der ganske vist hører på, hvad han siger, men alligevel følger sit eget, kloge hovede! En sådan klog fyr blev engang sendt af sted for at lede efter en ko, som var løbet sin vej. Han blev længe borte, og husbonden tænkte: "Det er dog en flink fyr, han er såmænd ivrig i tjenesten." Men da han slet ikke kom igen, blev husbonden bange for, at der var tilstødt ham noget, og gik ud for at lede efter ham. Efter lang søgen så han karlen løbe frem og tilbage henne på marken. "Har du så fundet den ko, du skulle lede efter, Hans?" spurgte han, da han var kommet derhen. "Nej," svarede karlen, "men jeg har rigtignok heller ikke søgt efter den." - "Hvad har du da bestilt?" - "Jeg har søgt efter noget meget bedre, og det har jeg da også fundet." - "Hvad er det da?" - "Tre drosler," svarede Hans. "Hvor har du da gjort af dem?" spurgte husbonden. "Den ene kan jeg se, den anden kan jeg høre og den tredie er jeg på jagt efter," svarede den kloge karl.

Hvis I tager ham til eksempel og ikke bryder jer om, hvad jeres husbond siger, men gør, hvad I selv har lyst til, så bærer I jer lige så fornuftigt ad som den kloge Hans.
So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.