NEDERLANDS

Het boertje in de hemel

中文

天堂里的农夫


Eens op een keer was er een arm, heel vroom boertje gestorven, en hij kwam toen voor de poort van de hemel. En tegelijkertijd is er een heel erg rijke heer geweest en die wou óók de hemel in. Daar kwam Sint Pieter met de sleutel, en hij doet open en laat de heer binnen, maar het boertje had hij, naar 't scheen, niet gezien, en meteen ging de poort weer dicht. Nu kon 't boertje van buiten horen, hoe de meneer met alle mogelijke vreugde in de hemel werd opgenomen en hoe ze daarbinnen muziek maakten en zongen. Tenslotte werd het weer stil, en daar kwam Sint Pieter weer, en hij maakte de poort van de hemel open, en liet 't boertje nu ook binnen. Nu meende het boertje dat er nu ook muziek en zang zou zijn, nu hij daar kwam, maar alles was en bleef stil; ze namen hem wel met alle mogelijke liefde op, en de engelen kwamen hem tegemoet, maar zingen deed er niemand. Nu vroeg het boertje aan Sint Pieter, waarom ze bij hem niet zongen, zoals bij die rijke heer; het ging dan toch, vond hij, in de hemel ook niet eerlijk toe, net als op aarde.

Toen zei de heilige Petrus: "Nee vrind, je bent ons net zo lief als al de anderen, en je zult van alle hemelse vreugden genieten net als die rijke meneer, maar kijk es, arme boertjes zoals jij die komen er hier in de hemel elke dag; maar zo'n rijke meneer, die komt er hierboven maar eens in de honderd jaar!"
从前,一个生活贫穷、心地虔诚的农夫死了,来到了天堂的门前。 同时来的还有一位生前富甲一方的大财主,他也想进天堂。 圣彼得拎着钥匙来了,他打开了大门让进了财主,似乎没有看见农夫,就把门随手关上了。 这时外面的农夫听到了财主如何受到各种各样的礼遇和接待,那儿既有奏乐,又有歌唱,最后一切又归于平静了。 圣彼得又来了,打开了门,让农夫进去了。 农夫原想他进去后也会有奏乐和歌唱,可里面竟是静悄悄的一片。 不过他还是受到了很热情的接待,天使们走来欢迎他,只是没有谁来唱歌。 于是农夫问圣彼得为什么财主来给他唱歌,而他来却不一样,好像天堂和人间一样,也存在着偏心。 圣彼得回答说:"根本不是这回事,你和任何别的人一样对我们来说都很可爱,也一定会和那富人一样享受天堂里每一乐趣,但是像你这样的穷人每天都有人来到天堂,而像这样的富人一百年内进天堂的却只有一个呢!"
Vergelijk twee talen:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.