NEDERLANDS

De hazelaar

DEUTSCH

Die Haselrute


Eens op een middag was het Kindeke Jezus in zijn wiegje gaan liggen en hij was ingeslapen; en toen kwam zijn moeder bij de wieg, keek hem vol geluk aan en sprak: "Ben je gaan slapen, kindje? Slaap zacht, ik zal ondertussen naar het bos gaan en een handvol aardbeien voor je zoeken; ik weet wel dat je het heerlijk zult vinden, als je wakker wordt."

Buiten in het bos vond zij een plek met de allermooiste aardbeien, maar toen ze zich bukte om er één te plukken, toen sprong er uit het gras een adder op. Zij schrok, ze liet de aardbeien staan en snelde weg. De adder schoot haar achterna, maar de Moeder God - dat kun je je wel voorstellen - wist wel raad. Ze verschool zich achter een hazelaarstruik en bleef daar staan, tot de adder weer in de grond gekropen was.

Toen ging ze weer aardbeien plukken, en toen ze weer de weg naar huis opging, zei ze: "Zoals de hazelaar ditmaal mijn beschermengel is geweest, zo zal ze het voortaan ook voor alle mensen zijn." Daarom is sinds oude tijden een groene hazelaartak de beste bescherming tegen adders, slangen en wat er verder op aarde kruipt.
Eines Nachmittags hatte sich das Christkind in sein Wiegenbett gelegt und war eingeschlafen, da trat seine Mutter heran, sah es voll Freude an und sprach 'hast du dich schlafen gelegt, mein Kind? schlaf sanft, ich will derweil in den Wald gehen und eine Handvoll Erdbeeren für dich holen; ich weiß wohl, du freust dich darüber, wenn du aufgewacht bist.' Draußen im Wald fand sie einen Platz mit den schönsten Erdbeeren, als sie sich aber herabbückt, um eine zu brechen, so springt aus dem Gras eine Natter in die Höhe. Sie erschrickt, läßt die Beere stehen und eilt hinweg. Die Natter schießt ihr nach, aber die Mutter Gottes, das könnt ihr denken, weiß guten Rat, sie versteckt sich hinter eine Haselstaude und bleibt da stehen, bis die Natter sich wieder verkrochen hat. Sie sammelt dann die Beeren, und als sie sich auf den Heimweg macht, spricht sie 'wie die Haselstaude diesmal mein Schutz gewesen ist, so soll sie es auch in Zukunft andern Menschen sein.' Darum ist seit den ältesten Zeiten ein grüner Haselzweig gegen Nattern, Schlangen, und was sonst auf der Erde kriecht, der sicherste Schutz.
Vergelijk twee talen: