TÜRKÇE

Gökten İnen Düven

中文

来自天堂的连枷


Bir zamanlar bir çiftçi vardı ve bir çift öküzünü sabana koşarak tarla sürmeye kalkıştı. Ama birden iki öküzün boynuzları o kadar büyüdü ki, çiftliğin kapısından giremediler. Neyse ki o sırada oradan bir kasap geçiyordu. Adam öküzleri ona verdi ve şöyle pazarlık etti: çiftçi kasaba bir ölçek tohumluk buğday tanesi getirecek, o da her buğday için bir kuruş ödeyecekti. Yani iyi bir pazarlıktı bu!
Çiftçi eve döndü, bir çuval buğdayı sırtına vurarak yola çıktı, ama bu arada çuvaldan bir tek buğday düşüp kayboldu.
Kasap ona anlaştıkları gibi para ödedi; çiftçi o buğday tanesini kaybetmeseydi daha fazla para alacaktı. Eve dönerken bir de baktı ki, o tohumdan koskoca bir ağaç yükselmiş ve ta cennete kadar uzanmış.
"Fırsat bu fırsat, şu ağaca çıkıp bakayım, yukarıda melekler ne yapıyor? Kendi gözlerimle göreyim" dedi çiftçi.
Ağaca tırmandı. Bir de baktı ki, melekler yukarıda yulaf dövmekte. Onları seyretti, ama seyrederken üzerine bindiği ağaç sallanmaya başladı. Derken aşağı baktı, biri ağacı kesmek istiyordu.
"Aşağı düşersem hapı yuttum demektir!" diye söylendi kendi kendine. İçine düştüğü bu kötü durumdan kurtulmak için ne yapacağını bilemedi. Bunun üzerine yulaf saplarından bir halat ördü; cennetten bir kazmayla bir düven alarak halat yardımıyla aşağıya indi.
Yeryüzüne ayak basar basmaz kendini derin bir çukurda buldu. İyi ki yanında kazma vardı, onunla kendine çukurun dibinden yukarıya doğru bir merdiven kazarak yukarı çıktı. Başından geçenleri kanıtlamak için de yanına bir düven almıştı işte!
一个农夫赶着两头牛去耕地,到了地里,发现两只畜生的角开始长大,而且越长越大。 在他回家的时候,它们的角竟然大得进不了院门了。 一个屠户正巧此时路过这里,农夫把牛卖给屠户,他们商定的支付方式是,农夫给屠夫一配克油菜籽,然后由屠夫点数,一粒油菜籽付一块金币。 这笔买卖真不错! 农夫回家扛了一配克油菜籽,可是半路上从口袋里掉出了一粒油菜籽。 屠夫按数付给了农夫钱,假如农夫没有掉那粒种子,他本来是可以多得一块金币的。 在农夫回转的时候,那粒种子已经长成一棵大树直抵蓝天。 这时农夫心想:"既然有了这个机会,你一定得去看看上面的天使们在干什么。"于是他爬了上去,看见天使们正忙着打晒燕麦呢,他不由地被这情景所吸引。 就在看得入神的当儿,他发觉身下的树开始摇晃,他赶紧低头往下瞧,发现有人正在砍这棵树。 "如果我从这儿掉下去,那可就倒大霉了。"他吓出一身冷汗。 在绝望之中,他从旁边的燕麦秆堆中拽出一些麦秆,搓成了一根草绳。 在天堂中到处扔有种庄稼的工具,他手忙脚乱地抓了一把镢头和一把木枷,然后顺着绳子爬了下来。 没想到他着地的时候,正好掉进了一个很深很深的洞中。 幸亏他带着一把镢头,他用镢头挖了很多的台阶,爬了出来。 作为物证,他还随身带出了那把木枷,这样一来就没有人会怀疑他上过天堂的故事啦。
Iki dil karşılaştır:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.