ITALIANO

La scelta della sposa

DANSK

Brudeskuet


C'era una volta un giovane pastore che si sarebbe sposato volentieri, e conosceva tre sorelle, una più bella dell'altra, sicché‚ la scelta era difficile, ed egli non sapeva decidere a chi dare la preferenza. Allora domandò consiglio a sua madre, che disse: -Invitale tutt'e tre, offri loro del formaggio e guarda come lo tagliano-. E così fece; ma la prima inghiottì il formaggio con la crosta; la seconda tagliò via la crosta in gran furia, così di furia che vi lasciò attaccato del formaggio, e buttò via tutto insieme; la terza invece, levò la crosta per bene, n‚ troppo n‚ poco. Il pastore raccontò tutto a sua madre, che disse: -Sposa la terza-. Così egli fece, e visse con lei, felice e contento.
Der var engang en ung hyrde, som havde lyst til at gifte sig. Han kendte tre søstre, men da de allesammen var lige smukke, vidste han ikke, hvem han skulle give fortrinet. Han spurgte derfor sin mor til råds, og hun sagde: "Indbyd dem alle tre og sæt ost for dem, og læg mærke til, hvordan de skærer af den." Han gjorde, som hun havde sagt. Den første spiste osten med skorpe og det hele, den anden skar skorpen af i en fart, så en hel mængde af den gode ost gik til spilde, den tredie tog hverken for lidt eller for meget af. Hyrden fortalte det til sin mor og hun sagde straks: "Gift dig med den tredie." Det gjorde han, og levede mange år lykkeligt med hende.Confronta in due lingue:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.