TIẾNG VIỆT

Kén nàng dâu

中文

挑媳妇


Ngày xưa có một chàng chăn cừu trẻ tuổi muốn lấy vợ. Có ba chị em nhà kia, cả ba đều xinh và giống nhau như đúc. Anh chàng phân vân, không biết nên tỏ tình cùng ai. Anh ta hỏi mẹ về chuyện đó. Bà nói:
- Con mời cả ba cô đến. Đặt trước mỗi cô một miếng pho mát, con để ý xem các cô ấy cắt pho mát như thế nào?
Chàng trai làm đúng như lời mẹ dặn. Cô thứ nhất cắm đầu cắm cổ mà cắt, cắt pho mát để cả cùi, cô thứ hai cắt vội cắt vàng đến nỗi vất đi bao nhiêu là pho mát cùng với cùi, cô thứ ba gọt cùi cẩn thận, chỉ bỏ đi những phần cứng.
Chàng trai kể lại tất cả chuyện đó với mẹ, bà bảo:
- Con nên lấy cô thứ ba làm vợ.
Theo lời mẹ, chàng lấy cô thứ ba, chàng sống mãn nguyện hạnh phúc bên nàng.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
从前,有个牧羊人急于想娶个老婆。 他一下子认识了三姐妹,发现个个貌美,哪个也不差。 这下他可为难了,一时不知该选哪一个好。 他只好去问他母亲,母亲说:请她们三个一块儿来我们家,在她们面前摆些奶饼,看看她们怎么个吃法,年轻人照做了。 第一个连皮把奶饼一口吞了下去;第二个想先削皮,但一时匆忙,削去的皮上还留有许多奶酪,就把它给扔了;第三个去皮时很仔细,切得不多也不少。 牧羊人把这一切都看在眼里,然后告诉了他母亲,母亲说:"就挑第三个做你的媳妇吧!"牧羊人照办了,从此他俩过着幸福美满的生活。
So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.