NEDERLANDS

Het leugensprookje uit Dietmark

DANSK

En løgnehistorie fra Ditmarsken


Ik zal jullie eens wat vertellen. Ik zag twee gebraden hoenders vliegen, en ze vlogen heel gauw, met hun buik naar boven, en hun rug naar de hel; en een aambeeld en een molensteen die zwommen samen de Rijn over, heel langzaam en zachtjes, en daar zat een kikker en die at een ploegijzer op, met Pinksteren op het ijs. En er waren drie kerels en die wilden een haas vangen, en ze gingen op krukken en op stelten, en de één was doof, en de tweede was blind en de derde was stom en de vierde kon geen voet verzetten. Willen jullie nu weten, hoe dat in z'n werk ging? De blinde zag de haas 't eerst over 't veld draven, en de stomme riep 't tegen de lamme, en de lamme pakte hem bij zijn kraag. En een paar wilden over land zeilen, en ze spanden de zeilen voor de wind en ze voeren over grote akkers en toen zeilden ze een hoge berg over, en daar verdronken ze allemaal. En er was een kreeft, en die zat een haas achterna in z'n vlucht, en boven op een dak lag een koe: die was daarop geklommen. En in dat land, daar zijn de vliegen zo groot, als de geiten hier. Maar doe nu het venster maar open, zodat de leugens eruit kunnen vliegen!
Nu skal jeg fortælle jer noget. Jeg så to stegte høns flyve med brystet vendt op mod himlen og ryggen ned mod helvede. En ambolt og en møllesten svømmede ganske forsigtigt ned ad Rhinen og ved pinsetid sad en frø og spiste et plovjern, som var frosset fast i isen. Så var der engang tre karle, som ville fange en hare. De gik på krykker og træben, og den ene var døv, den anden blind, den tredie stum, og den fjerde kunne ikke røre en fod. Skal jeg fortælle jer, hvordan de bar sig ad? Den blinde så haren løbe over marken, den stumme sagde det til den lamme, og han greb fat i haren. Der var engang nogle folk, som ville sejle på land. De spændte sejlene ud for vinden og sejlede over grønne marker, men da de sejlede hen over et højt bjerg, druknede de allesammen. Der var engang en krebs, som forfulgte en hare, og højt oppe på et tag lå en ko, og den var selv kravlet derop. Der i landet er fluerne ligeså store som gederne hos os. Luk nu vinduet op så løgnen kan flyve ud.Vergelijk twee talen:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.