ENGLISH

Frau Trude

NEDERLANDS

Vrouw Trui


There was once a little girl who was obstinate and inquisitive, and when her parents told her to do anything, she did not obey them, so how could she fare well? One day she said to her parents, "I have heard so much of Frau Trude, I will go to her some day. People say that everything about her does look so strange, and that there are such odd things in her house, that I have become quite curious!" Her parents absolutely forbade her, and said, "Frau Trude is a bad woman, who does wicked things, and if thou goest to her; thou art no longer our child." But the maiden did not let herself be turned aside by her parent's prohibition, and still went to Frau Trude. And when she got to her, Frau Trude said, "Why art thou so pale?" - "Ah," she replied, and her whole body trembled, "I have been so terrified at what I have seen." - "What hast thou seen?" - "I saw a black man on your steps." - "That was a collier." - "Then I saw a green man." - "That was a huntsman." - "After that I saw a blood-red man." - "That was a butcher." - "Ah, Frau Trude, I was terrified; I looked through the window and saw not you, but, as I verily believe, the devil himself with a head of fire." - "Oho!" said she, "then thou hast seen the witch in her proper costume. I have been waiting for thee, and wanting thee a long time already; thou shalt give me some light." Then she changed the girl into a block of wood, and threw it into the fire. And when it was in full blaze she sat down close to it, and warmed herself by it, and said, "That shines bright for once in a way."
Er was eens een klein meisje; ze was koppig en eigenwijs en als haar ouders haar wat zeiden, deed ze precies het omgekeerde; hoe kon 't haar nu goed gaan? Op een keer zei ze tegen haar ouders: "Ik heb zoveel van vrouw Trui gehoord, daar wil ik eens naar toe. De mensen zeggen, dat het bij haar zo raar toegaat, en ze vertellen dat er zoveel vreemde dingen bij haar in huis zijn, ik ben toch zo nieuwsgierig!"

De ouders verboden het haar streng, ze zeiden: "Vrouw Trui is een slecht mens, en ze doet allerlei kwaad, en als je het toch doet, ben je ons kind niet meer." Maar het meisje stoorde zich niet aan dat verbod van haar ouders, en ze ging toch naar vrouw Trui.

Ze kwam in haar huis en vrouw Trui zei: "Waarom ben je zo bleek?" - "O," riep ze en ze beefde over haar hele lijfje: "ik ben zo geschrokken van wat ik gezien heb!" - "Wat heb je dan gezien?"

"Ik zag op de stoep een zwarte man." - "Dat was een kolensjouwer." - "Toen zag ik een groene man." - "Dat was een jager." - "En toen zag ik een bloedrode man." - "Dat was een slager." - "O vrouw Trui, het liep me ijskoud over mijn rug: ik keek door 't venster en ik zag u niet, maar ik zag de duivel met een hoofd als vuur!" - "Oho!" lachte ze, "dan heb je de heks in haar beste tooi gezien; en ik heb al lang op jou gewacht, en ik heb naar je verlangd: jij zult me warmen."

En ze veranderde het meisje in een houtblok en gooide haar in 't vuur. Toen ze goed brandde, ging ze er bij zitten, warmde zich en zei: "Nu gloeit het!"
Compare two languages:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.