ENGLISH

Frau Trude

TÜRKÇE

Bayan Trude


There was once a little girl who was obstinate and inquisitive, and when her parents told her to do anything, she did not obey them, so how could she fare well? One day she said to her parents, "I have heard so much of Frau Trude, I will go to her some day. People say that everything about her does look so strange, and that there are such odd things in her house, that I have become quite curious!" Her parents absolutely forbade her, and said, "Frau Trude is a bad woman, who does wicked things, and if thou goest to her; thou art no longer our child." But the maiden did not let herself be turned aside by her parent's prohibition, and still went to Frau Trude. And when she got to her, Frau Trude said, "Why art thou so pale?" - "Ah," she replied, and her whole body trembled, "I have been so terrified at what I have seen." - "What hast thou seen?" - "I saw a black man on your steps." - "That was a collier." - "Then I saw a green man." - "That was a huntsman." - "After that I saw a blood-red man." - "That was a butcher." - "Ah, Frau Trude, I was terrified; I looked through the window and saw not you, but, as I verily believe, the devil himself with a head of fire." - "Oho!" said she, "then thou hast seen the witch in her proper costume. I have been waiting for thee, and wanting thee a long time already; thou shalt give me some light." Then she changed the girl into a block of wood, and threw it into the fire. And when it was in full blaze she sat down close to it, and warmed herself by it, and said, "That shines bright for once in a way."
Bir zamanlar ufak bir kız vardı; bu kız çok dik kafalıydı ve annesiyle babasının sözünü hiç dinlemezdi. Bunun sonu ne olacaktı?

Bir gün kız anne ve babasına, "Bayan Trude diye biri varmış, ben onun yanma gideceğim. Herkes onun evinin harika olduğunu söylüyor. Ayrıca bu evde acayip şeyler oluyormuş, çok merak ediyorum" dedi.

Anne ve babası bunu kesinlikle yasaklayarak, "Bayan Trude kötü bir kadın, imansız işler çeviriyor. Onun yanına gidersen artık bizim çocuğumuz sayılmazsın" dediler.

Ama kız bu yasağa aldırmadı ve Bayan Trude'nin yanına vardı. Kadın onu görünce, "Niye böyle solgunsun?" diye sordu.

"Şey" diye cevap verdi kız bütün vücudu titreyerek. "Gördüğüm şeyden öyle korktum ki!"

"Ne gördün?"

"Sizin merdiven başında simsiyah bir adam gördüm."

"O kömürcüydü."

"Sonra yemyeşil bir adam gördüm."

"O avcıydı."

"Daha sonra kıpkırmızı bir adam gördüm."

"O kasaptı."

"Tamam, ama Bayan Trude, pencerenize baktığımda sizi değil de alevler içindeki başıyla Şeytanı görünce çok korktum."

"O zaman büyücünün ta kendisini görmüşsün. Senin gelmeni çok bekledim; hep gelesin istedim, çünkü bana sen ışık tutacaksın" dedikten sonra Bayan Trude - ki aslında büyücü oydu - kızı odun yığınına dönüştürerek ateşe attı.

Ateş tamamen tutuştuğunda da yanı başına oturarak, "Şimdi bana ışık tutuyorsun işte" diye söylendi.
Compare two languages:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.