NEDERLANDS

Vrouw Trui

ITALIANO

Frau Trude


Er was eens een klein meisje; ze was koppig en eigenwijs en als haar ouders haar wat zeiden, deed ze precies het omgekeerde; hoe kon 't haar nu goed gaan? Op een keer zei ze tegen haar ouders: "Ik heb zoveel van vrouw Trui gehoord, daar wil ik eens naar toe. De mensen zeggen, dat het bij haar zo raar toegaat, en ze vertellen dat er zoveel vreemde dingen bij haar in huis zijn, ik ben toch zo nieuwsgierig!"

De ouders verboden het haar streng, ze zeiden: "Vrouw Trui is een slecht mens, en ze doet allerlei kwaad, en als je het toch doet, ben je ons kind niet meer." Maar het meisje stoorde zich niet aan dat verbod van haar ouders, en ze ging toch naar vrouw Trui.

Ze kwam in haar huis en vrouw Trui zei: "Waarom ben je zo bleek?" - "O," riep ze en ze beefde over haar hele lijfje: "ik ben zo geschrokken van wat ik gezien heb!" - "Wat heb je dan gezien?"

"Ik zag op de stoep een zwarte man." - "Dat was een kolensjouwer." - "Toen zag ik een groene man." - "Dat was een jager." - "En toen zag ik een bloedrode man." - "Dat was een slager." - "O vrouw Trui, het liep me ijskoud over mijn rug: ik keek door 't venster en ik zag u niet, maar ik zag de duivel met een hoofd als vuur!" - "Oho!" lachte ze, "dan heb je de heks in haar beste tooi gezien; en ik heb al lang op jou gewacht, en ik heb naar je verlangd: jij zult me warmen."

En ze veranderde het meisje in een houtblok en gooide haar in 't vuur. Toen ze goed brandde, ging ze er bij zitten, warmde zich en zei: "Nu gloeit het!"
C'era una volta una bambina che era ostinato e curioso, e quando i suoi genitori le dicevano di fare nulla, lei non li obbedire, così come poteva cavarsela bene? Un giorno disse ai suoi genitori: "Ho sentito parlare tanto di Frau Trude, andrò da lei un giorno. La gente dice che tutto di lei ha un aspetto così strano, e che ci sono cose strane in casa sua, che io sono diventati abbastanza curioso! "I suoi genitori assolutamente le proibì, e ha detto, "Frau Trude è una donna cattiva, infatti fa il male, e se andrai a lei, tu sei più il nostro bambino." Ma la fanciulla non si lasciò sviate dal divieto dei suoi genitori, e ancora andati a Frau Trude.

E quando è arrivata lei, Frau Trude disse: "Perché sei così pallido?" - "Ah," rispose lei, e tutto il suo corpo tremava, "Sono stato così terrorizzato a quello che ho visto." - "Che cosa hai visto?" - "Ho visto un uomo di colore sui vostri passi." - "E 'stato un collier." - "Poi ho visto un uomo verde." - "E 'stato un cacciatore." - "Dopo che ho visto un uomo rosso sangue." - "E 'stato un macellaio." - "Ah, Frau Trude, ero terrorizzata, ho guardato attraverso la finestra e non ho visto te, ma, come io credo in verità, il Diavolo in persona con una testa di fuoco." - "Oho!" disse, "allora tu hai visto la strega nel suo corretto costume ho aspettato per te, e volendo te già da tempo;. tu mi dia un po 'di luce." Poi ha cambiato la ragazza in un blocco di legno, e la gettò nel fuoco. E quando era in pieno tripudio si sedette vicino ad esso, e si scaldava da esso, e disse: "che brilla luminosa per una volta in un modo."
Vergelijk twee talen:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.