Bà Trude


Frau Trude


Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé bướng bỉnh và hiếu động. Cô không nghe lời cha mẹ: Các bạn có biết cô bé như thế nào không? Mời các bạn nghe câu chuyện sau.
Một ngày kia cô nói với bố mẹ:
- Con nghe kể nhiều về bà Trude, con muốn đến chỗ bà ấy, mọi người kể rằng, ở nhà bà mọi thứ đều lạ kỳ, bí ẩn. Con rất muốn được xem tận mắt.
Bố mẹ cấm cô rất nghiêm ngặt và còn dặn:
- Bà Trude rất độc ác, toàn làm những điều ma quỷ. Con không được tới đó, nếu con đi thì con không phải là con của cha mẹ nữa.
Cô bé vẫn không nghe lời cha mẹ, tự ý đi đến chỗ bà Tơruđơ.
Thấy cô bé tới, bà Trude hỏi:
- Sao con lại xanh xám cả mặt mày thế?
Cô bé run rẩy đáp:
- Trời ơi, những vật mà con nhìn thấy làm con sợ hết hồn.
- Thế con nhìn thấy cái gì?
- Ở bậc cửa nhà, con nhìn thấy một người đàn ông đen như than.
- Đó chính là người chuyên đốt củi lấy than.
- Rồi con lại nhìn thấy một người đàn ông xanh như màu lá.
- Đó là một người thợ săn.
- Sau đó con lại nhìn thấy một người đàn ông màu đỏ chói.
- Đó là ông mổ bò.
- Trời, sao nhìn qua cửa sổ con không thấy bà, con chỉ thấy hình một con quỷ có cái đầu đỏ như lửa đang cháy.
Bà Trude nói:
- Ái chà chà, thế thì con nhìn thấy dung nhan thật của mụ phù thủy rồi. Ta đợi con đã từ lâu và mong con đến. Nay ta đã rõ con là người thế nào.
Bà biến cô bé thành một khúc gỗ và ném vào lửa. Khi khúc gỗ bùng cháy, bà ngồi bên cạnh lửa để sưởi ấm và nói:
- Giờ thì ta đã rõ mọi việc!


Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
There was once a little girl who was obstinate and inquisitive, and when her parents told her to do anything, she did not obey them, so how could she fare well? One day she said to her parents, "I have heard so much of Frau Trude, I will go to her some day. People say that everything about her does look so strange, and that there are such odd things in her house, that I have become quite curious!" Her parents absolutely forbade her, and said, "Frau Trude is a bad woman, who does wicked things, and if thou goest to her; thou art no longer our child." But the maiden did not let herself be turned aside by her parent's prohibition, and still went to Frau Trude. And when she got to her, Frau Trude said, "Why art thou so pale?" - "Ah," she replied, and her whole body trembled, "I have been so terrified at what I have seen." - "What hast thou seen?" - "I saw a black man on your steps." - "That was a collier." - "Then I saw a green man." - "That was a huntsman." - "After that I saw a blood-red man." - "That was a butcher." - "Ah, Frau Trude, I was terrified; I looked through the window and saw not you, but, as I verily believe, the devil himself with a head of fire." - "Oho!" said she, "then thou hast seen the witch in her proper costume. I have been waiting for thee, and wanting thee a long time already; thou shalt give me some light." Then she changed the girl into a block of wood, and threw it into the fire. And when it was in full blaze she sat down close to it, and warmed herself by it, and said, "That shines bright for once in a way."