MAGYAR

A róka meg a macska

中文

狐狸和猫


Egyszer egy macska az erdőben kószált, és találkozott a rókával. "Róka úrfi okos, tapasztalt jószág, és nagy szava van az erdőben" - gondolta, és nagy tisztességgel köszöntötte:

- Jó napot, tisztelt róka úrfi! Hogy szolgál a kedves egészsége? Hogy s mint érzi magát ebben a mai drága világban?

A róka nagy kevélyen tetőtől-talpig végigmérte a macskát, nem tudta, egyáltalán méltassa-e egy-két szóra. Végül azt mondta:

- Ó, te nyomorult bajuszpedrő, te tarka pojáca, te éhenkórász egérleső, mi jut eszedbe? Azt mered kérdezni tőlem, hogy vagyok? Milyen iskolát jártál te? Miféle mesterséghez értesz?

- Csak egyetlenegyhez - felelte szerényen a macska.

- Ugyan mihez? - kérdezte a róka.

- Ha a kutyák a sarkamban vannak, fel tudok kapaszkodni a fára, és megmentem tőlük az irhámat.

- Ez is valami? - hencegett a róka. - Én legalább százféle mesterséget tudok, és ráadásul még egy zsákra való fortélyom is van. Megesik a szívem rajtad, gyere velem, majd én megmagyarázom neked, hogyan kell rászedni a kutyákat.

Abban a szempillantásban feltűnik egy vadász négy jóféle kopóval. Nosza felugrik a macska a fára, kúszik fölfelé a törzsén, megül fönt a tetején ahol ág is rejti, lomb is takarja, a füle se látszik.

- Most elő a fortéllyal, róka koma, nyisd ki gyorsan azt a zsákot! - kiabálja lefelé a rókának.

Hanem a rókát akkorra már nyakon csípték, és moccanni sem engedték a kopók.

- Ejnye, ejnye, róka úrfi - szólt a macska odafönt -, benne ragadtál a pácban a százféle mesterségeddel! Ha ide föl tudtál volna kapaszkodni velem, bezzeg nem hagytad volna ott a fogadat!
一只猫在森林里遇到一只狐狸,心想:"他又聪明,经验又丰富,挺受人尊重的。"于是它很友好地和狐狸打招呼:"日安,尊敬的狐狸先生,您好吗?这些日子挺艰难的,您过得怎么样?"狐狸傲慢地将猫从头到脚地打量了一番,半天拿不定主意是不是该和它说话。 最后它说:"哦,你这个倒霉的长着胡子、满身花纹的傻瓜、饥肠辘辘地追赶老鼠的家伙,你会啥?有什么资格问我过得怎么样?你都学了点什么本事?""我只有一种本领。"猫谦虚地说。 "什么本领?"狐狸问。 "有人追我的时候,我会爬到树上去藏起来保护自己。""就这本事?"狐狸不屑地说:"我掌握了上百种本领,而且还有满口袋计谋。我真觉得你可怜,跟着我吧,我教你怎么从追捕中逃生。"
就在这时,猎人带着四条狗走近了。 猫敏捷地窜到一棵树上,在树顶上蹲伏下来,茂密的树叶把它遮挡得严严实实。 "快打开你的计谋口袋,狐狸先生,快打开呀!"猫冲着狐狸喊道。 可是猎狗已经将狐狸扑倒咬住了。 "哎呀,狐狸先生,"猫喊道,"你的千百种本领就这么给扔掉了!假如你能像我一样爬树就不至于丢了性命了!"
Hasonlítsa össze a két nyelv:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.