POLSKI

Złoty kluczyk

한국어

황금 열쇠


Zimowego czasu jak leżał głęboki śnieg, musiał biedny chłopak wyjść na zewnątrz i na sankach przynieść drewno. Jak on tylko zapakował drewno na sanki, nie chciał jeszcze iść do domu ponieważ był odmrożony więc najpierw rozpalić ogień i ogrzać się chciał. Więc zaczął odśnieżać miejsce i jak oczyścił ziemię znalazł tam mały złoty klucz. Myślał więc on, że tam gdzie klucz był musiał być również do tego i zamek, grzebał on w ziemi i znalazł żelazną skrzynkę. "Jeśli ten klucz tylko pasuje!" Pomyślał, "Są z pewnością kosztowne rzeczy w tej skrzynce." Chłopak szukał, ale nie było tam dziurki od klucza, w końcu odkrył jedną, ale ona była tak mała że ledwo było ją widać. Spróbował, i klucz szczęśliwie pasował. Przekręcił raz i musimy tylko poczekać aż odkluczy i otworzy pokrywę, wtedy zobaczymy co za przewspaniałe rzeczy leżą w tej skrzynce.
폭설이 내린 한 겨울날, 가난한 소년이 장작을 가져오기 위해 썰매를 타고 나가야 했습니다. 그가 장작을 모았을 때, 그는 얼어 죽을 것 같아서 한 번에 집에 가는 것이 아니라 약간 불을 켜서 몸을 녹이고 싶었습니다. 그래서 그는 눈을 문질렀고, 땅을 파면서 작고 황금색의 열쇠를 발견했습니다. 그 후부터 그는 열쇠가 있는 곳에는 자물쇠도 있어야 한다고 생각해서 땅을 팠고 철로 된 작은 상자를 발견했습니다. 그 열쇠가 열쇠구멍에 들어가기만 한다면! 이 작은 상자에 귀중한 것이 있다는 것은 당연하다고 그는 생각했습니다. 그는 찾아보았지만 열쇠 구멍은 거기 없었습니다. 마지막에 그는 하나를 발견했지만, 너무 작아서 거의 보이지 않았습니다. 그는 시도해보았고 열쇠는 완벽하게 들어갔습니다. 그 후, 그는 열쇠를 한번 돌렸고 이제 우리는 그가 뚜껑을 열 때까지 기다려야 합니다. 그러면 우리는 그 상자에 어떤 놀라운 것이 있는지 알게 될 것입니다.Porównaj dwóch językach:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.