DANSK

Den kloge Hans

РУССКИЙ

Разумный Ганс (Ганс-Разумник)


"Hvor skal du hen, Hans?" siger Hans mor. "Til Grete, mor," svarer Hans. "Bær dig nu fornuftig ad, Hans." - "Det skal jeg nok. Farvel mor." - "Farvel, Hans."

Hans går hen til Grete. "Goddag, Grete," siger Hans. "Goddag, Hans. Har du noget godt med?" - "Ikke en smule, giver du ikke noget?" Grete giver Hans en nål. "Farvel, Grete," siger Hans. "Farvel, Hans."

Hans stikker nålen i et hølæs og går hjem bagefter vognen. "God aften, mor." - "God aften, Hans, hvor har du været henne?" - "Hos Grete." - "Hvad gav du hende?" - "Ingenting. Hun gav mig noget." - "Hvad gav hun dig?" - "En nål." - "Hvor har du den?" - "Den har jeg stukket i et hølæs." - "Det var dumt af dig, Hans, du skulle have stukket den i ærmet." - "Jeg skal gøre den bedre næste gang."

"Hvor skal du hen, Hans?" - "Til Grete, mor." - "Bær dig nu fornuftig ad." - "Det skal jeg nok. Farvel, mor." - "Farvel Hans."

Hans går hen til Grete. "Goddag, Grete." - "Goddag, Hans. Har du noget godt med?" - "Ikke en smule. Giver du noget?" Grete giver Hans en kniv. "Farve], Grete." - "Farvel, Hans."

Hans tager kniven, stikker den ind i ærmet og går hjem. "God aften, mor." - "God aften, Hans. Hvor har du været henne?" - "Hos Grete." - "Hvad har du givet hende?" - "Ingenting, hun har givet mig noget." - "Hvad har hun da givet dig?" - "En kniv." - "Hvor har du den, Hans." - "Den har jeg stukket i ærmet." - "Det var dumt, Hans, du skulle have puttet den i lommen." - "Jeg skal gøre det bedre næste gang."

"Hvorhen Hans?" - "Til Grete, mor." - "Bær dig nu fornuftig ad, Hans." - "Det skal jeg nok. Farvel, mor." - "Farvel, Hans."

Hans går hen til Grete. "Goddag, Grete." - "Goddag, Hans. Har du noget godt med?" - "Ikke en smule. Giver du noget?" Grete giver Hans et gedekid. "Farvel, Grete." - "Farvel, Hans."

Hans binder benene sammen på geden og putter den i lommen. Da han kommer hjem, er den kvalt. "God aften, mor." - "God aften, Hans, hvor har du været henne?" - "Jeg har været hos Grete." - "Hvad har du givet hende?" - "Ingenting. Hun har givet mig noget." - "Hvad har hun givet dig?" - "En ged." - "Hvor har du den, Hans?" - "Jeg har puttet den i lommen." - " Det var dumt af dig, Hans, du skulle have bundet den i et reb." - "Jeg skal nok gøre det bedre næste gang."

"Hvor skal du hen, Hans?" - "Til Grete, mor." - "Bær dig nu fornuftig ad, Hans." - "Det skal jeg nok. Farvel, mor." - "Farvel, Hans."

Hans går hen til Grete. "Goddag, Grete." - "Goddag, Hans, har du noget godt med?" - "Ikke en smule. Giver du ikke noget?" Grete giver Hans et stykke flæsk. "Farvel, Grete." - "Farvel, Hans."

Hans binder flæsket i et tov og trækker af med det. Hundene kommer til og æder det. Han kommer hjem med rebet i hånden og ikke andet. "God aften, mor." - "God aften, Hans, hvor har du været henne?" - "Hos Grete." - "Hvad har du givet hende?" - "Ingenting, hun har givet mig noget." - "Hvad har hun givet dig?" - "Et stykke flæsk." - "Hvor har du det?" - "Jeg bandt det i et tov og trak det hjem, men hundene åd det." - "Det var dumt, Hans, du skulle have taget det på hovedet." - "Jeg skal nok gøre det bedre næste gang." - "Hvor skal du hen, Hans?" - "Til Grete, mor." - "Bær dig nu fornuftig ad, Hans." - "Det skal jeg nok. Farvel, mor." - "Farvel, Hans."

Hans går hen til Grete. "Goddag, Grete." - "Goddag, Hans, har du noget godt med?" - "Ikke en smule, giver du ikke noget?" Grete giver Hans en kalv. "Farvel, Grete." - "Farvel, Hans."

Hans sætter kalven op på hovedet, og den skraber ham i ansigtet med fødderne. "God aften, mor." - "God aften, Hans, hvor har du været?" - "Hos Grete." - "Hvad har du givet hende?" - "Ingenting, hun har givet mig noget." - "Hvad har hun givet dig?" - "En kalv." - "Hvor har du den?" - "Jeg har taget den på hovedet, og den har kradset mig i ansigtet." - "Det var dumt, Hans. Du skulle have trukket den hjem og bundet den ved hækken." - "Jeg skal nok gøre det bedre næste gang."

"Hvor skal du hen, Hans?" - "Til Grete, mor." - "Bær dig nu fornuftig ad, Hans." - "Det skal jeg nok. Farvel, mor."

Hans går hen til Grete. "Goddag, Grete." - "Goddag, Hans. Har du noget godt med?" - "Nej ikke en smule. Giver du ikke noget?" Grete siger til Hans: "Du kan få mig selv med."

Hans binder Grete i et tov og trækker hende hen til hækken og binder hende fast der. Så går han hjem til sin mor. "Godaften, mor." - "God aften Hans. "Hvor har du været henne?" - "Hos Grete." - "Hvad har du givet hende?" - "Ingenting. Jeg har fået hende selv med hjem." - "Hvor har du hende?" - "Jeg har bundet hende til hækken og lagt græs til hende." - "Det var dumt, Hans. Du skulle have kastet øjne til hende." - "Jeg skal nok gøre det bedre næste gang."

Hans går ind i stalden og hakker øjnene ud på alle køerne og fårene og kaster dem i ansigtet på Grete. Grete bliver vred, river sig løs og løber sin vej, og bliver ikke Hans' brud denne gang.
Мать Ганса спрашивает: "Куда собрался, сынок?" Ганс отвечает: "К Гретель." - "Смотри же, не оплошай!" - "Небось, не оплошаю! Прощай, матушка!" - "Прощай, Ганс."

Пришел Ганс к Гретель.

"Здравствуй, Гретель!" - "Здравствуй, Ганс. Что принес хорошенького?" - "Ничего не принес, от тебя взять хочу."

Гретель дарит Гансу иголку.

Ганс говорит: "Прощай, Гретель." - "Прощай, Ганс."

Ганс берет иголку, втыкает ее в воз с сеном и идет за тем возом до дому.

"Добрый вечер, матушка." - "Добрый вечер, Ганс. Где побывал?" - "У Гретель побывал." - "Что ты ей снес?" - "Ничего не снес - от нее получил." - "Что тебе Гретель дала?" - "Иголку дала." - "А где у тебя иголка, Ганс?" - "В воз сена ее воткнул." - "Ну, это ты глупо сделал, Ганс, тебе бы иголку-то на рукав приколоть." - "Ну, ничего - другой раз лучше сделаю."

"Куда собрался, Ганс?" - "К Гретель, матушка." - "Смотри же, не оплошай, Ганс!" - "Небось, не оплошаю. Прощай, матушка." - "Прощай, Ганс."

Приходит Ганс к Гретель.

"Здравствуй, Гретель." - "Здравствуй, Ганс. Что принес хорошенького?" - "Ничего не принес, от тебя получить хочу."

Гретель подарила Гансу ножик.

"Прощай, Гретель." - "Прощай, Ганс."

Ганс берет ножик, втыкает его в рукав и идет домой.

"Добрый вечер, матушка." - "Добрый вечер, Ганс. Где побывал?" - "У Гретель побывал." - "Что ты ей снес?" - "Ничего не снес - от нее получил." - "Что тебе Гретель дала?" - "Ножик дала." - "А где же у тебя ножик, Ганс?" - "В рукав заткнул." - "Глупо ты это сделал, Ганс; тебе бы нож-то в карман было сунуть." - "Ну, ничего; в другой раз лучше сделаю."

"Куда собрался, Ганс?" - "К Гретель, матушка." - "Смотри, не оплошай, Ганс." - "Небось, не оплошаю. Прощай, матушка." - "Прощай, Ганс."

Ганс приходит к Гретель.

"Здравствуй, Гретель." - "Здравствуй, Ганс. Что принес хорошенького?" - "Ничего не принес, от тебя получить хочу."

Гретель дарит ему козочку.

"Прощай, Гретель." - "Прощай, Ганс."

Ганс берет козу, связывает ей ноги и сует ее в карман. Приходит домой, а козочка-то у него в кармане задохнулась.

"Добрый вечер, матушка." - "Добрый вечер, Ганс. Где побывал?" - "У Гретель побывал." - "Что ты ей снес?" - "Ничего не снес - от нее получил." - "Что же тебе Гретель дала?" - "Козочку дала." - "А где же у тебя козочка, Ганс?" - "В карман ее сунул." - "Ты глупо это сделал, Ганс; тебе бы козочку-то на веревку привязать." - "Ну, ничего, другой раз лучше сделаю."

"Куда, Ганс?" - "К Гретель, матушка." - "Смотри, не оплошай, Ганс." - "Небось, не оплошаю. Прощай, матушка." - "Прощай, Ганс."

Приходит Ганс к Гретель.

"Здравствуй, Гретель." - "Здравствуй, Ганс. Что принес хорошенького?" - "Ничего. От тебя получить хочу."

Гретель дарит ему кусок свиного сала.

"Прощай, Гретель." - "Прощай, Ганс."

Ганс берет кусок сала, навязывает его на веревку и тащит за собою. Подбежали собаки и съели все сало.

Приходит домой - за ним одна веревка тащится, а на веревке-то и нет ничего.

"Добрый вечер, матушка." - "Добрый вечер, Ганс. Где побывал?" - "У Гретель побывал." - "Что ей снес?" - "Ничего не снес - от нее получил." - "А что тебе Гретель дала?" - "Кусок сала дала." - "А где же у тебя сало, Ганс?" - "Привязал на веревку, домой поволок, собаки и съели." - "Глупо ты это сделал, Ганс; тебе бы сало-то на голове принести." - "Ну, ничего, другой раз лучше сделаю."

"Куда, Ганс?" - "К Гретель, матушка." - "Смотри, не оплошай, Ганс." - "Небось, не оплошаю. Прощай, матушка." - "Прощай, Ганс."

Приходит Ганс к Гретель.

"Здравствуй, Гретель." - "Здравствуй, Ганс. Что принес хорошенького?" - "Ничего не принес - от тебя получить хочу."

Гретель дарит Гансу теленка.

"Прощай, Гретель." - "Прощай, Ганс."

Взял Ганс теленка, положил его себе на голову - и теленок, брыкаясь, все лицо ему помял.

"Добрый вечер, матушка." - "Добрый вечер, Ганс. Где побывал?" - "У Гретель побывал." - "Что же ты ей снес?" - "Ничего не снес - от нее получил." - "А что она тебе дала?" - "Теленка дала." - "А где же у тебя теленок?" - "Да вот, на голове его нес, он мне ногами все лицо помял." - "Ну, ты это глупо сделал, Ганс. Тебе бы теленка пригнать да к колу привязать." - "Ну, ничего, другой раз лучше сделаю."

"Куда, Ганс?" - "К Гретель, матушка." - "Смотри, не оплошай, Ганс." - "Небось, не оплошаю. Прощай, матушка." - "Прощай, Ганс."

Ганс приходит к Гретель.

"Здравствуй, Гретель." - "Здравствуй, Ганс. Что принес хорошенького?" - "Ничего не принес - от тебя получить хочу."

Гретель сказала Гансу: "Я с тобой сама пойду."

Ганс берет с собой Гретель, привязывает ее на веревку и гонит впереди себя; приводит ее к колу и накрепко к нему привязывает. Затем идет Ганс к своей матери.

"Добрый вечер, матушка." - "Добрый вечер, Ганс. Где побывал?" - "У Гретель побывал." - "Что ей снес?" - "Ничего не снес - саму ее с собою привел." - "Да где же ты Гретель подевал?" - "На веревке пригнал, к колу привязал, травки ей бросил." - "Глупо ты это сделал, Ганс; ты должен на ее лицо ласковые взгляды глазами бросать." - "Ну, ничего, в другой раз лучше сделаю."

Ганс идет в стойло, вырезает у всех телят и баранов глаза и вскидывает их в лицо Гретель.

Ну, тогда уж Гретель на него не на шутку озлилась, с привязи сорвалась и убежала… А была Гансу невестой!
Sammenligne to sprogene:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.