TIẾNG VIỆT

Thích đi chu du thiên hạ

РУССКИЙ

Как по белу свету скитаться


Ngày xưa có một bà già nghèo khó có một người con trai. Một hôm anh ta nói với mẹ là muốn đi chu du thiên hạ, bà mẹ nói:
- Con làm sao mà đi được, mẹ nghèo không có tiền cho con làm lộ phí.
Người con trai đáp:
- Con sẽ tìm cách xoay xở sống qua ngày, lúc nào con cũng khấn cầu: "Không nhiều, không nhiều, không nhiều."
Gặp toán thuyền chài đang quăng lưới đánh cá anh ta nói:
- Mong trời phù hộ các người, không nhiều, không nhiều, không nhiều.
- Này, anh nói gì đấy.
Khi họ kéo lưới lên, mẻ lưới ít cá, họ liền lấy sào nện cho anh ta một trận nên thân và nói:
- Đã nhiều chưa hay không nhiều?
Anh ta hỏi:
- Thế tôi phải cầu khấn như thế nào?
- Anh phải nói: "Bắt được nhiều, bắt được nhiều."
Anh ta lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, giờ thì mồm lúc nào cũng lẩm bẩm:
- Bắt được nhiều, bắt được nhiều.
Đi qua chỗ dân làng đang hành hình một tên cướp, họ đang treo cổ nó lên, anh ta lại nói:
- Chúc dân làng bắt được nhiều, bắt được nhiều.
- Này anh nói gì đấy, bắt được nhiều hở? Một thằng chưa đủ khổ hay sao mà còn phải chúc thế?
Thế là dân làng xúm vào đánh cho anh một trận mềm xương sống.
Ngóc đầu lên anh ta hỏi:
- Thế tôi phải cầu khẩn như thế nào?
- Nói thế này này: Xin trời thương kẻ khốn khó.
Đi được một thôi đường anh thấy một tên trộm đang làm thịt ngựa lấy da. Anh ta lại nói:
- Chào anh bạn, xin trời thương kẻ khốn khó.
- Này, nói gì đấy, thằng khốn khiếp kia?
Rồi tên trộm tiện tay quật roi tới tấp vào mặt anh ta, làm cho xây xẩm cả mặt mày.
Anh ta còn hỏi:
- Thế tôi phải cầu chúc như thế nào?
- Chúc thế này này: Đồ chết toi nằm trong hố.
Rồi anh ta lại lên đường, mồm luôn nói:
- Đồ chết tôi nằm trong hố.
Đúng lúc ấy có một chiếc xe ngựa chở đầy khách đi qua, tới gần xe anh ta nói:
- Xin chào mọi người, đồ chết toi nằm trong hố.
Chiếc xe đang chạy bỗng đổ nghiêng xuống hố, người đánh xe ngựa chạy lại quật roi tới tấp vào chân anh ta.
Bị đòn đau quá, anh ta chỉ còn cách lết bò quay trở về nhà, từ đó anh ta không bao giờ mở mồm nói đến chuyện đi chu du thiên hạ nữa.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Жила-была однажды бедная женщина, был у нее сын; очень ему захотелось по белу свету постранствовать, а мать ему на это и говорит:

- Да как же тебе странствовать идти? Ведь денег-то у нас вовсе нету, и на дорогу взять нечего.

А сын говорит:

- Я уж выход найду; буду идти да все время приговаривать: "Помалу, помалу, помалу."

Вот пробыл он в пути уже немалое время и все повторял: "Помалу, помалу, помалу." Подошел к избушке рыбака и говорит:

- Бог вам на помощь! Помалу, помалу, помалу.

- Что это ты, парень, говоришь "помалу"?

Закинул рыбак сеть и вытащил рыбы совсем мало. Схватил он тогда палку, кинулся на парня и говорит:

- А видал, как люди молотят?

- А что же мне надо было сказать-то? - спросил парень.

- Ты должен был сказать: "Тяни побольше, тяни побольше!"

Вот идет он по дороге и все повторяет: "Тяни побольше, тяни побольше!" Подходит он к виселице, и стоит возле нее бедный грешник, которого собирается палач повесить. Вот парень и говорит:

- Доброе утро! Тяни побольше, тяни побольше!

- Что это ты, парень, такое говоришь "тяни побольше"? Разве мне и так мало пришлось злодеев на свете повидать? Тебе, видно, хочется, чтоб было на свете плохих людей побольше? Да разве и так их мало? - и надавал парню по шее.

- А что же мне надо было сказать-то?

- Ты должен был сказать: "Господи, упокой ты несчастную душу."

Вот идет парень по дороге и все повторяет: "Господи, упокой ты несчастную душу." Подходит он в это время к яме, стоит у ямы живодер, который убивает лошадь.

- Доброе утро! Господи, упокой ты несчастную душу!

- Что это ты, дурень, говоришь такое? - и дает ему костылем по уху, да так, что у парня из глаз искры посыпались.

- А что же мне надо было сказать-то?

- Ты должен сказать: "Вон падаль в яме лежит."

Вот идет парень дальше и все повторяет: "Вон падаль в яме лежит! Вон падаль в яме лежит!" Подходит он в это время к повозке, а в ней полно людей, и говорит парень:

- Доброе утро, вон падаль в яме лежит!

И как раз в это время падает повозка в яму. Берет тогда кучер кнут и начинает бить парня, да так его избил, что пришлось ему назад к своей матери ползти на карачках. И с той поры он больше странствовать уже не ходил.
So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.