TIẾNG VIỆT

Cô gái vùng Brakel

ENGLISH

The maid of Brakel


Một hôm, có cô gái vùng Braken đến nhà thờ, cô tới chân bàn thờ nữ thần Anna - thần thổ công vùng Brakel- Cô nghĩ giờ này chắc không có ai, nên cô cất giọng hát:
Ôi nữ thần Anna,
Xin người linh ứng,
Cho con tấm chồng,
Mắt xanh, tóc vàng.
Tình cờ người trông coi nhà thờ lại đang đứng sau bàn thờ nghe được, anh ta cất giọng nghe như dế kêu:
Chẳng ai lấy cô đâu!
Chẳng ai lấy cô đâu!
Cô gái nghĩ là đứa trẻ mà thánh Anna đang bế nhạo mình. Bực mình cô gái mắng:
Đồ nhãi ranh kia,
Biết gì mà nói,
Để thánh ban ta,
Một tấm chồng đã.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
A girl from Brakel once went to St. Anne's Chapel at the foot of the Hinnenberg, and as she wanted to have a husband, and thought there was no one else in the chapel, she sang,

"Oh, holy Saint Anne!
Help me soon to a man.
Thou know'st him right well,
By Suttmer gate does he dwell,
His hair it is golden,
Thou know'st him right well."
The clerk, however, was standing behind the altar and heard that, so he cried in a very gruff voice, "Thou shalt not have him! Thou shalt not have him!" The maiden thought that the child Mary who stood by her mother Anne had called out that to her, and was angry, and cried, "Fiddle de dee, conceited thing, hold your tongue, and let your mother speak!"
So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.