SoruCevap

Soru-Cevap - Grimm Kardeşler


Soru-Cevap

Grimm Kardeşler bir peri masalı
"Merhaba ördek baba." - "Sağ olasın Kurugürültü." - "Kızınla evlenebilir miyim?" - "Tabii, tabii, ama anası sağmal ineğe, ağabeyi burnubüyüğe, ablası peynirciye sor bir kere; güzel Katrin de razı gelirse bu iş olur."
Sağmal inek nerde kalıyor?
Samanlıkta; süt sağıyor.
"Merhaba inek ana!" - "Sağ olasın kurugürültü." - "Kızınla evlenebilir miyim?" - "Elbette; ördek baba, ağabeyi burnubüyük, ablası peynirci ve de güzel Katrin razıysa, bu iş olur."
Nerede şu burnubüyük birader?
Odun kesiyor, çünkü para eder.
"Merhaba burnubüyük!" - "Sağ olasın kurugürültü." - "Kız kardeşinle evlenebilir miyim?" - "Elbette, ördek baba, inek ana, burnubüyük ve de güzel Katrin razı gelirse, neden olmasın?"
Güzel Katrin nerde kalıyor?
Odasında; para sayıyor.
"Merhaba güzel Katrin." - "Sağ olasın kurugürültü." - "Benim yavuklum olur musun?" - "Elbette. Eğer ördek baba, inek ana, ağabeyim burnubü- yük ve ablam peynirci razı gelirse, olur bu iş." - "Çok iyi, Katrin. Drahoma olarak ne vereceksin?" - "On dört fenik nakit, üç buçuk kuruşluk senet, yüz yirmi beş gram yemişli ekmek, bir avuç dolusu leblebi."
Bu kadardır benim drahomam,
O da canın isterse, başka anlamam!
"Kurugürültü, senin mesleğin ne ki? Sen terzi misin yoksa?" - "Ondan daha iyi." - "Kunduracı mı?" - "Ondan daha iyi." - "Çiftçi mi?" - "Ondan daha iyi." - "Marangoz mu?" - "Ondan daha iyi." - "Değirmenci mi?" - "Ondan daha iyi." - "Yoksa süpürgeci mi?" - "Üstüne bastın; bundan daha iyi meslek mi olur?"

*     *     *     *     *


Masal
Iki dil karşılaştır:

Uluslararası sınıflandırması (Aarne-Thompson):